poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

PKO BP planuje emisję euroobligacji w CHF

msd | 06 października 2017
Bank chce pozyskać do 350 mln CHF z terminem spłaty od trzech do czterech lat. Mogą to być pierwsze papiery dłużne w szwajcarskiej walucie, które trafią na Catalyst.

Szczegóły ewentualnej emisji na razie nie są znane, zostaną one ustalone dopiero po rozmowach z oferującymi i inwestorami.

Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych. Wielkość emisji oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje zostaną ustalone we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych i z inwestorami w Europie – podano w komunikacie.

Obligacje zostaną uplasowane w ramach przyjętego w maju programu emisji o wartości 3 mld EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach (także CHF, USD i PLN). Po jego uruchomieniu PKO BP wypuścił czteroletnie papiery na 750 mln EUR, dla których kupon ustalono na stałe 0,75 proc. (mid-swap plus 65 pkt bazowych w dniu emisji).

Papiery trafią do obrotu na giełdzie w Zurychu. Bank nie wyklucza równoległego notowania także na giełdzie warszawskiej. Byłyby to pierwsze obligacje w CHF na Catalyst. Prawdopodobnie niewiele by z tego jednak wynikało, bo i do transakcji nie dochodzi także obligacjami PKO BP w euro.

Do regularnych transakcji na Catalyst dochodzi natomiast niedawną emisją papierów podporządkowanych na 1,7 mld zł. Serię tę (PKO0827) rynek wycenia z 3,14 proc. rentowności przy założeniu, że w 2022 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji call.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje