niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

PKO BP uplasował obligacje SNP o wartości 1 mld zł

msd | 26 lutego 2024
Za pięcioletni senioralne nieuprzywilejowane papiery dłużne bank zapłaci WIBOR 6M plus 1,59 pkt proc. marży.

Pomimo pięcioletniego okresu spłaty, PKO BP przysługiwać będzie opcja wcześniejszego wykupu, z której skorzystać będzie mógł on w lutym lub sierpniu 2028 r.

Warte 1 mld zł obligacje uplasowane zostały na rynku krajowym, gdzie inwestorzy zgłosili 2,23 mld zł popytu. Zapisy złożone zostały przez 66 podmiotów, lecz ostatecznie papiery trafiły do 59 z nich.

Z uwagi na charakter emisji, nominał pojedynczej obligacji to 500 tys. zł.

Uplasowany przez PKO BP nieuprzywilejowany dług podlega pod krajowy program emisji o wartości do 5 mld zł. Lecz równolegle bank prowadzić może też oferty w ramach programu EMTN do 4 mld euro, w ramach którego w ubiegłym roku przydzielił trzyletnie obligacje uprzywilejowane o wartości 750 mln euro. 

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji PKO BP, w tym dwie z nich to złotowy dług podporządkowany, a jedna to właśnie pochodząca z ubiegłego roku emisja uprzywilejowanych euroobligacji.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje