czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

PKO Leasing przedłuża wezwanie na akcje Prime Car Management

msd | 11 lutego 2019
PKO Leasing przesunęło termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje PCM z 15 do 25 lutego. Oferowana cena wciąż pozostaje jednak znacznie niższa od propozycji Hitachi Capital Polska.

Aktualnie PKO Leasing wciąż oferuje 11,38 zł za jedną akcję PCM. Tymczasem w kontrwezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska proponowaną cenę podniesiono w ubiegłym tygodniu z 12,09 zł do 18,05 zł za jedną akcję PCM.

Planowo zapisy na akcje PCM w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi zakończą się 22 lutego. Trzy dni później końca dobiegnie oferta PKO Leasing. Samo jej przedłużenie może wskazywać, że PKO nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w licytacji.

Zarówno Hitachi, jak i PKO Leasing, wzywają na 100 proc. akcji PCM, a minimalny próg dojścia wezwania do skutku obaj oferujący ustalili na 66 proc. akcji.

Kapitał PCM dzieli się na 11,91 mln akcji, co przy najwyższej obecnie ofercie (18,05 zł od Hitachi) wycenia całą spółkę na niecałe 215 mln zł, tj. 0,47x wartości księgowej.

Po informacji o wydłużeniu wezwania przez PKO Leasing notowania PCM rosną do 19 zł za walor.

Na Catalyst notowane są wygasające w grudniu 2020 r. obligacje PCM o wartości 250 mln zł (PCM1220), które zabezpieczono zastawem na zbiorze pojazdów, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz poręczeniem spółek zależnych. To dopiero zmiana kontroli właścicielskiej mogłaby stanowić naruszenie warunków emisji. Niemniej, samo wezwanie nie pozostaje neutralne dla obligacji. Choćby dlatego, że wycofanie akcji PCM z giełdowego obrotu, do czego dążą obaj wzywający, stanowiłoby przypadek naruszenia warunków emisji obligacji. Zresztą niewykluczone, że któryś z nowych właścicieli byłby zainteresowany zrefinansowaniem papierów dłużnych, ponieważ spółka musiała ostatnio prosić obligatariuszy o zrzeczenie się możliwości składania żądań przedterminowego wykupu w razie naruszenia wskaźnika zadłużenia w kolejnych kwartałach.

Obligacjami PCM1220 wciąż nie handlowano od giełdowego debiutu z maja ubiegłego roku. Papiery znajdują się w portfelach inwestorów instytucjonalnych. Oprócz funduszy część długu objął też EBOR.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje