czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

Prime Car Management skupił tylko 5,8 proc. własnych obligacji

msd | 25 lipca 2019
Na ofertę odkupu obligacji PCM1220 na 250 mln zł odpowiedzieli właściciele papierów o wartości 14,4 mln zł. Z przedterminowym wykupem pozostałej części długu spółka będzie musiała poczekać.

Po przejęciu Prime Car Management przez PKO Leasing spółka chciała przedterminowo wykupić swoje obligacje o wartości 250 mln zł. Zgodnie z warunkami emisji najwcześniej może to zrobić dopiero w grudniu tego roku, dlatego ogłosiła ofertę ich odkupu po 101 proc. nominału.

Zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż obligacji PCM inwestorzy przyjęli jednak chłodno. Z emisji na 250 mln zł spółka odkupiła papiery warte nominalnie 14,4 mln zł. Łącznie wydała na to 14,6 mln zł.

Odkup obligacji PCM zrealizowało w ramach transakcji pakietowej w środę. Jakiegokolwiek handlu sesyjnego papiery PCM1220 wciąż się nie doczekały, choć znajdują się w obrocie od maja 2020 r.

Realizując w grudniu opcje przedterminowego wykupu spółka nie będzie już zobowiązana do wypłaty premii dla obligatariuszy.

Obligacje leasingowej spółki znajdują się w portfelach inwestorów instytucjonalnych, w tym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej
 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej

Emisje