piątek, 24 stycznia 2020

Newsroom

Play zapłaci za obligacje tyle samo co Cyfrowy Polsat

msd | 04 grudnia 2019
P4, spółka zależna od Play Communications, wyemituje siedmioletnie papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc.

Wartość emisji Playa wyniesie do 750 mln zł. Będą to papiery o jednostkowym nominale 500 tys. zł, a więc poza obszarem zainteresowań drobnych inwestorów z Catalyst. 

Obligacje Playa zostaną wyemitowane w ramach wartego 2 mld zł programu emisji przyjętego w październiku tego roku.

W kwietniu tego roku siedmioletnie obligacje z 1,75 pkt proc. marży wypuścił też Cyfrowy Polsat. Warte 1 mld zł papiery rynek wycenia na 101,94 proc., co daje 3,17 proc. rentowności brutto (1,42 pkt proc.). 

W odróżnieniu od długu Playa, obligacje Cyfrowego Polsatu mają jednostkowy nominał na poziomie 1 tys. zł i mogą być przedmiotem swobodnego handlu także wśród inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje