czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Play zapłaci za obligacje tyle samo co Cyfrowy Polsat

msd | 04 grudnia 2019
P4, spółka zależna od Play Communications, wyemituje siedmioletnie papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc.

Wartość emisji Playa wyniesie do 750 mln zł. Będą to papiery o jednostkowym nominale 500 tys. zł, a więc poza obszarem zainteresowań drobnych inwestorów z Catalyst. 

Obligacje Playa zostaną wyemitowane w ramach wartego 2 mld zł programu emisji przyjętego w październiku tego roku.

W kwietniu tego roku siedmioletnie obligacje z 1,75 pkt proc. marży wypuścił też Cyfrowy Polsat. Warte 1 mld zł papiery rynek wycenia na 101,94 proc., co daje 3,17 proc. rentowności brutto (1,42 pkt proc.). 

W odróżnieniu od długu Playa, obligacje Cyfrowego Polsatu mają jednostkowy nominał na poziomie 1 tys. zł i mogą być przedmiotem swobodnego handlu także wśród inwestorów indywidualnych.

 • Cyfrowy Polsat chce wypłacić 639,5 mln zł dywidendy

  04 czerwca 2020
  Zarząd spółki rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch ratach – 223,8 mln zł w październiku tego roku i 415,7 mln zł w styczniu przyszłego roku.
  czytaj więcej
 • Poprawa płynności Cyfrowego Polsatu

  14 maja 2020
  Na koniec marca saldo środków pieniężnych medialno-telekomunikacyjnej grupy wzrosło do 1,1 mld zł, a po dniu bilansowym udało jej się uzyskać wakacje kredytowe i wydłużyć terminy spłaty kluczowego kredytu. Po drugiej stronie medalu jest jednak planowane przejęcie Interii i prawdopodobna wypłata dywidendy.
  czytaj więcej
 • Dalszy spadek zadłużenia grupy Play

  13 maja 2020
  Telekomunikacyjna grupa zwiększyła cash flow operacyjny do 610,6 mln zł w I kwartale. Obniżyła natomiast nakłady inwestycyjne, co istotnie poprawiło jej pozycję gotówkową oraz zmniejszyło poziom długu netto.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat kupi Interię za 422 mln zł

  04 maja 2020
  Wchodząca w skład medialno-telekomunikacyjnej grupy Telewizja Polsat zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków spółek z grupy Interia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje