wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Polbrand przypomina, że nie wykupi obligacji

msd | 26 września 2017
Wygasające w najbliższy poniedziałek papiery dłużne serii L o wartości 1,55 mln zł nie zostaną wykupione z powodu toczącego się postępowania sanacyjnego.

Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, pełniąca rolę zarządcy Polbrandu, powołuje się na prawo, według którego od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia lub uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu, spłata obligacji nie jest możliwa, ponieważ ujęto je spisie wierzytelności.

Wprawdzie w czerwcu warszawski sąd umorzył postępowanie sanacyjne wobec Polbrandu, ale – jak wynika z naszych informacji – spółka złożyła na początku lipca zażalenie na postanowienie sądu.

Ostatecznie, to nie postępowanie restrukturyzacyjne jest przyczyną braku wykupu obligacji, a sytuacja spółki, która do tego postępowania ją zaprowadziła.

Postępowanie sanacyjne wobec Polbrandu zostało otwarte w lutym tego roku, ponad sześć miesięcy po złożeniu przez spółkę pierwszego – zawierającego braki formalne – wniosku w tej sprawie.

Polbrand ma już na swoim koncie niewykupione obligacje sprzed ponad roku. 

Więcej wiadomości o Polbrand Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje