wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Trwa postępowanie upadłościowe Polbrandu

msd | 01 czerwca 2018
W maju spółka dowiedziała się o złożonych przez dwóch wierzycieli wnioskach o ogłoszenie upadłości oraz toczącym się postępowaniu upadłościowym – wynika z jej sprawozdania finansowego.

W czerwcu ubiegłego roku warszawski sąd umorzył postępowanie sanacyjne byłego importera węgla, natomiast w lutym tego roku oddalił jego zażalenie na postanowienie o umorzeniu sanacji. Zarząd odzyskał wówczas prawo zarządu majątkiem spółki i – jak wówczas zapewniał – podjął rozmowy z inwestorami.

Spółka prowadzi negocjacje z podmiotami zainteresowanymi bezpośrednim, bądź pośrednim sfinansowanie roszczeń obligatariuszy – informowano pod koniec lutego.

Zakończenie rozmów z inwestorami przewidziane było na 31 maja tego roku. Dzień wcześniej spółka opublikowała sprawozdanie finansowe, w którym to właśnie poinformowała o trwającym postępowaniu upadłościowym, a także zabezpieczeniu jej majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Sam raport roczny Polbrandu nie zawiera opinii audytora. Ze sprawozdania wynika natomiast, że Polbrand miał 96,5 mln zł zobowiązań na koniec ubiegłego roku przy 112,5 mln zł aktywów trudnej do oceny jakości. Wszak większość z nich to długoterminowe aktywa finansowe na kwotę 75,3 mln zł, które głównie powstały w przeszłości z nietypowej transakcji zakupu majątku od syndyka upadłej spółki i jednoczesnej aktualizacji jego wartości.

W czerwcu 2016 r. Polbrand nie spłacił notowanych niegdyś na Catalyst o wartości 3,94 mln zł. Kolejnej notowanej serii, tym razem na 1,55 mln zł, spółka nie wykupiła w październiku 2017 r. Faktyczna wartość niespłaconego obligacyjnego zadłużenia Polbrandu jest jednak znaczenie wyższa. Według sprawozdania było to 33,4 mln zł na koniec roku. Kolejne 41 mln zł stanowiły kredyty i pożyczki, a należności handlowe przypadało 15,6 mln zł.

Więcej wiadomości o Polbrand Sp. z o.o.

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Polbrand przypomina, że nie wykupi obligacji

  26 września 2017
  Wygasające w najbliższy poniedziałek papiery dłużne serii L o wartości 1,55 mln zł nie zostaną wykupione z powodu toczącego się postępowania sanacyjnego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje