środa, 22 maja 2019

Newsroom

Trwa postępowanie upadłościowe Polbrandu

msd | 01 czerwca 2018
W maju spółka dowiedziała się o złożonych przez dwóch wierzycieli wnioskach o ogłoszenie upadłości oraz toczącym się postępowaniu upadłościowym – wynika z jej sprawozdania finansowego.

W czerwcu ubiegłego roku warszawski sąd umorzył postępowanie sanacyjne byłego importera węgla, natomiast w lutym tego roku oddalił jego zażalenie na postanowienie o umorzeniu sanacji. Zarząd odzyskał wówczas prawo zarządu majątkiem spółki i – jak wówczas zapewniał – podjął rozmowy z inwestorami.

Spółka prowadzi negocjacje z podmiotami zainteresowanymi bezpośrednim, bądź pośrednim sfinansowanie roszczeń obligatariuszy – informowano pod koniec lutego.

Zakończenie rozmów z inwestorami przewidziane było na 31 maja tego roku. Dzień wcześniej spółka opublikowała sprawozdanie finansowe, w którym to właśnie poinformowała o trwającym postępowaniu upadłościowym, a także zabezpieczeniu jej majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Sam raport roczny Polbrandu nie zawiera opinii audytora. Ze sprawozdania wynika natomiast, że Polbrand miał 96,5 mln zł zobowiązań na koniec ubiegłego roku przy 112,5 mln zł aktywów trudnej do oceny jakości. Wszak większość z nich to długoterminowe aktywa finansowe na kwotę 75,3 mln zł, które głównie powstały w przeszłości z nietypowej transakcji zakupu majątku od syndyka upadłej spółki i jednoczesnej aktualizacji jego wartości.

W czerwcu 2016 r. Polbrand nie spłacił notowanych niegdyś na Catalyst o wartości 3,94 mln zł. Kolejnej notowanej serii, tym razem na 1,55 mln zł, spółka nie wykupiła w październiku 2017 r. Faktyczna wartość niespłaconego obligacyjnego zadłużenia Polbrandu jest jednak znaczenie wyższa. Według sprawozdania było to 33,4 mln zł na koniec roku. Kolejne 41 mln zł stanowiły kredyty i pożyczki, a należności handlowe przypadało 15,6 mln zł.

Więcej wiadomości o Polbrand Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje