wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Polnord wciąż chce dochodzić roszczeń od byłego zarządu

msd | 28 maja 2018
Deweloper zamierza dochodzić roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków zarządu – wynika z projektu uchwały na ZWZ, które odbędzie się 22 czerwca.

Roszczenia Polnordu kierowane są wobec Piotra Wesołowskiego, Tomasza Sznajdera, oraz Andrzeja Podgórskiego. Dwaj pierwsi odeszli z Polnordu pod koniec 2015 r., ostatni zaś w 2014 r. przeszedł z zarządu spółki do jej rady nadzorczej, z której to został odwołany w 2015 r. Dochodzenie roszczeń związek ma natomiast „w szczególności” z umorzeniem długu spółce PLP Development Group, zbyciem jej akcji oraz udzieleniem jej pożyczek. Czynności te, jak podano, prowadzone miały być „z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi spółki”.

Polnord w przeszłości informował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury na byłych członków zarządu, ale ujawniono wówczas tylko zdawkowe informacje w zakresie zarzucanych czynów. Teraz zaś deweloper wskazuje, ze Prokuratora Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w zakresie gospodarowania mieniem spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz jej działalnością gospodarczą. Ponadto, śledztwo prowadzone jest też w sprawie wyrządzenia oraz sprowadzenia na spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. 

Dwaj byli menedżerowi wobec, których Polnord chce dochodzić roszczeń, pozostają ze spółką w sporze o odprawy. Śledztwo w sprawie naruszenia ich praw pracowniczych prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gdyni – informowała dwa miesiące temu trójmiejska Gazeta Wyborcza.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Polnordu z terminami spłaty od czerwca tego roku do września 2020 r. Najkrótsze z nich warte są 50 mln zł i jest to akurat jedyna publiczna emisja dewelopera. Przed weekendem papiery PND0618 wyceniano na 99,51 proc. nominału. Najdłuższe serie wyceniane są na 99-100,5 proc., co – zależnie od serii – oznacza od 5,7 do 6,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

 • Mniej gotówki w Polnordzie przed wykupem emisji publicznej

  01 czerwca 2018
  Deweloperska grupa wypracowała w I kwartale 6,4 mln zł przepływów operacyjnych, ale i zmniejszyła zadłużenie finansowe o 19,5 mln zł, w ślad za czym obniżyło się też saldo gotówki. Na kontach Polnordu zostało więc 102,9 mln zł środków pieniężnych, z czego połowa znajdowała się jednak na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Polnord mniej zadłużony

  02 maja 2018
  Deweloperska grupa wypracowała w ubiegłym roku 70,3 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. O tyle też zmniejszyła zadłużenie finansowe, tym samym obniżając wskaźnik zobowiązań odsetkowych netto do kapitałów własnych do najniższego poziomu od co najmniej dwóch lat.
  czytaj więcej
 • Kolejne odpisy w Polnordzie

  24 kwietnia 2018
  Deweloper zaktualizuje wycenę aktywów finansowych, co obniży jego skonsolidowany wynik brutto za 2017 r. o 31,1 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje