czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Polski Solar Holding nie wykupił obligacji

msd | 14 marca 2019
Termin spłaty wartych 1,59 mln zł papierów dłużnych minął jeszcze w grudniu. W dniu wykupu spółka spłaciła tylko odsetki i 5 proc. nominału, resztę zaś zobowiązała się wykupić do 28 lutego. Lecz tego nie zrobiła.

Wykup dwuletnich papierów serii A przypadała 17 grudnia ubiegłego roku. Wtedy też spółka przekazała obligatariuszom tylko należny kupon. Dzień później natomiast spłaciła też 5 proc. nominału. Jak napisano w liście do obligatariuszy, do którego dotarliśmy, zrobiła to „aby podkreślić dobrą wolę”. 

Brak spłaty długu w skierowanym do inwestorów liście Polski Solar Holding tłumaczył między koniecznością rozpoczęcia realizacji projektów farm fotowoltaicznych i trudnościami w przeniesieniu ewidencji obligacji z Polskiego Domu Maklerskiego do innej firmy inwestycyjnej.

- Emitent pozyskał w dniu 29 listopada 2018 r. finansowanie od zewnętrznego inwestora, które zapewni kontynuowanie projektów emitenta oraz jest w trakcie finalizacji zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej zabezpieczającej umowę ze strategicznym inwestorem, który sfinansuje realizację projektów emitenta również bez udziału gmin – napisał William Buba, prezes spółki Polski Solar Holding, w grudniowym liście do obligatariuszy.

W grudniu spółka zobowiązała się też, że pozostałe 95 proc. zaległego nominału spłaci do 28 lutego tego roku. Jak wynika z naszych informacji, wciąż tego nie zrobiła. 

- W dniu dzisiejszym spółka dokonała przelewu odsetek zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Czekamy jeszcze na środki w celu przelania państwu deklarowanej kwoty 5 proc. amortyzacji zadłużenia. Spółka w pełni prowadzi działalność i realizuje projekty. Spółka Polski Solar Holding Sp. z o.o., a także spółki z grupy Polski Solar S.A. realizują program inwestycyjny, stąd napięcia płynnościowe, które mają wpływ na terminowość płatności odsetek – napisał prezes Buba w korespondencji do obligatariuszy z 8 marca.

Samowolnie, bez zgody obligatariuszy (a na pewno nie wszystkich), spółka ustaliła też, że spłata zaległego długu polegać będzie na okresowej amortyzacji po 5 proc. nominału „przy każdym terminie płatności odsetek”. Polski Solar Holding, jak zapewnia, zamierza bowiem normalnie płacić kolejne kupony, choć termin wykupu już minął.

- Mamy nadzieję na kontynuację państwa zaufania i wspólne przejście przez ten istotny na dla spółki etap działalności – kończy prezes Buba w liście do inwestorów.

Żaden z trzech przedstawicieli spółki, do których dwukrotnie skierowaliśmy pytania w sprawie braku wykupu obligacji, nie udzielił na nie odpowiedzi. 

Papiery dłużne serii A o wartości 1,59 mln zł zostały uplasowane w grudniu 2016 r. podczas oferty prywatnej. W lipcu 2017 r. Polski Solar Holding zamknął natomiast ofertę publiczną obligacji serii B. Spółka zebrała wówczas 1,8 mln zł wobec proponowanych 6,5 mln zł. To dwuletnie papiery oprocentowane na stałe 8,5 proc., których termin spłaty przypada na 10 lipca tego roku. 

W obu emisjach obligacji uczestniczył Polski Dom Maklerski. Żadna z nich nie trafiła do obrotu na Catalyst.

Polski Solar Holding to spółka realizująca inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie w formule samorządowych klastrów energii. 

Więcej wiadomości o Polski Solar Holding Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje