wtorek, 14 lipca 2020

Newsroom

Polski Solar Holding znów nie dotrzymał zapewnień o spłacie długu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 25 kwietnia 2019
We wtorek minął termin, w którym spółka miała wykupić wszystkie zaległe obligacje serii A na kwotę 1,43 mln zł. Pomimo obietnicy złożonej obligatariuszom, do wykupu nie doszło.

Termin wykupu papierów dłużnych serii A o wartości 1,59 mln zł minął jeszcze w grudniu. Dotychczas spółka przekazała obligatariuszom w dwóch ratach niecałe 0,16 mln zł tytułem spłaty należności głównej. Drugą z nich wierzyciele otrzymali pod koniec marca, choć to jeszcze w lutym miało dojść do całkowitej spłaty obligacji.

Kolejny termin wykupu pozostałych papierów serii A minął w ostatni wtorek, wynika z naszych informacji. Spółka miała wypłacić do tego dnia 1,42 mln zł zaległego nominału plus odsetki.

- Informujemy, że Polski Solar Holding otrzymał potwierdzenie terminu wypłaty środków z finansowania. Oczekujemy, że środki pojawią się na naszym koncie w tym tygodniu. Przelewy spłacające w całości nasze zobowiązanie wyjdą do państwa do wtorku w następnym tygodniu – pisał do obligatariuszy Wiliam Buba, prezes spółki Polski Solar Holding w korespondencji z 15 kwietnia.

Kolejnych wyjaśnień obligatariuszom już nie przekazano.

W ostatnich tygodniach kilkukrotnie kierowaliśmy pytania do przedstawicieli spółki w sprawie braku wykupu obligacji. Nie doczekały się jednak odpowiedzi, za wyjątkiem – niedotrzymanych – zapewnień, że wyjaśnienia dotrą 12 kwietnia.

Zabezpieczeniem niewykupionych obligacji spółki Polski Solar Holding jest zastaw na udziałach emitenta oraz poręczenie udzielone przez Polski Solar SA, jedynego wspólnika emitenta. Co ciekawe, w radzie nadzorczej poręczyciela zasiada trójka wspólników z kancelarii LEXTRA, która jest administratorem zabezpieczenia.

Papiery dłużne serii A zostały uplasowane w grudniu 2016 r. podczas oferty prywatnej. W lipcu 2017 r. Polski Solar Holding zamknął natomiast ofertę publiczną obligacji serii B. Spółka zebrała wówczas 1,8 mln zł wobec proponowanych 6,5 mln zł. To dwuletnie papiery oprocentowane na stałe 8,5 proc., których termin spłaty przypada na 10 lipca tego roku.

W obu emisjach obligacji uczestniczył Polski Dom Maklerski. Żadna z nich nie trafiła do obrotu na Catalyst.

Polski Solar Holding to spółka realizująca inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie w formule samorządowych klastrów energii.

Więcej wiadomości o Polski Solar Holding Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje