piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Polski Solar Holding spłaca obligacje jak chce

msd | 11 kwietnia 2019
Być może trafniej byłoby napisać nawet, że spółka obligacji po prostu nie spłaca, bo z 1,59 mln zł długu, którego termin spłaty minął w grudniu, obligatariusze otrzymali do tej pory tylko 10 proc. nominału.

Termin wykupu dwuletnich papierów dłużnych serii A minął w połowie grudnia. Z 1,59 mln zł wygasającego wówczas długu spółka wypłaciła tylko 5 proc. należności głównej plus kupon za ostatni okres odsetkowy. Jednocześnie zobowiązała się, że pozostałe 95 proc. długu spłaci do 28 lutego. O tym, że tego nie zrobiła pisaliśmy na łamach Obligacje.pl miesiąc temu. Ostatecznie pieniądze trafiły do obligatariuszy na koniec marca, ale wcale nie pozostałe 95 proc. nominału, a tylko 5 proc.

- Kolejne spłaty będą dokonywane sukcesywnie, jednakże gwarantujemy, że wszystkie państwa zobowiązania zostaną spłacone – napisał do obligatariuszy William Buba, prezes spółki Polski Solar Holding, w korespondencji datowanej na 28 marca.

Innymi słowy, spółka znowu specjalnie nie ukrywa, że zaległe zobowiązanie – wbrew woli obligatariuszy – zamierza spłacać na zasadzie okresowej amortyzacji. 

- (…) spółka nadal bezumownie obraca pieniędzmi obligatariuszy – żali się jeden z inwestorów, wskazując jednocześnie, że spółka nie odpowiada na jego wezwania do wykupu.

Bez odpowiedzi, jak informuje nasze źródło, pozostawać mają także pisma do administratora zabezpieczeń niewykupionych obligacji. Będąca administratorem Kancelaria Radców Prawnych LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski jednak temu zaprzecza.

- Nie jest to prawda. Jesteśmy w kontakcie mailowym i telefonicznym z obligatariuszami, z niektórymi do tej pory rozmawialiśmy co najmniej raz w tygodniu. Staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie maile. O mailach obligatariuszy infamowaliśmy również emitenta. Wysłaliśmy również informację email o podjętych działaniach do obligatariuszy. W momencie wykonania praw z tytułu ustanowionych zabezpieczeń poinformujemy o tym obligatariuszy – poinformowała Kancelaria Radców Prawnych LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski w odpowiedzi na pytania Obligacje.pl.

Obligatariusz, do którego dotarliśmy, odpowiada jednak, że nie dostał żadnej informacji, ani od kancelarii LEXTRA, ani od poręczyciela obligacji – spółki Polski Solar, która jest jedynym wspólnikiem emitenta niewykupionego długu.

Administrator zastawu zapewnia natomiast, że „na podstawie żądań obligatariuszy serii A (…) kancelaria przystąpiła do realizacji ustanowionych zabezpieczeń”. 

- (…) wysłano wezwanie do zapłaty do emitenta z wyznaczeniem terminu na spłatę wierzytelności obligatariuszy serii A, pod rygorem wykonania praw zastawnika oraz poinformowano Polski Solar S.A. (poręczyciela) zgodnie z umową poręczenia o braku spłaty przez emitenta obligatariuszy - w celu umożliwienia egzekucji z majątku poręczyciela. Jeżeli w wyznaczonych terminach nie dojdzie do spłaty wierzycieli, w zakresie uprawnień administratora zastawu i zgodnie z umowami dot. zabezpieczeń podejmiemy dalsze kroki w imieniu obligatariuszy – napisał administrator.

Zabezpieczeniem niewykupionych obligacji spółki Polski Solar Holding jest zastaw na udziałach emitenta oraz poręczenie udzielone przez Polski Solar SA, jedynego wspólnika emitenta. Co ciekawe, w radzie nadzorczej poręczyciela zasiada trójka wspólników z kancelarii LEXTRA, którą jest administratorem zabezpieczenia. Na pytanie, czy fakt ten może wpływać na działania podejmowane wobec emitenta niewykupionego długu, odpowiedzi jednak nie otrzymaliśmy.

Żaden z trzech przedstawicieli spółki Polski Solar Holding, do których trzykrotnie kierowaliśmy pytania w sprawie braku wykupu obligacji, nie udzielił na nie odpowiedzi. 

Papiery dłużne serii A o wartości 1,59 mln zł zostały uplasowane w grudniu 2016 r. podczas oferty prywatnej. W lipcu 2017 r. Polski Solar Holding zamknął natomiast ofertę publiczną obligacji serii B. Spółka zebrała wówczas 1,8 mln zł wobec proponowanych 6,5 mln zł. To dwuletnie papiery oprocentowane na stałe 8,5 proc., których termin spłaty przypada na 10 lipca tego roku. 

W obu emisjach obligacji uczestniczył Polski Dom Maklerski. Żadna z nich nie trafiła do obrotu na Catalyst.

Polski Solar Holding to spółka realizująca inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie w formule samorządowych klastrów energii.

Więcej wiadomości o Polski Solar Holding Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje