wtorek, 23 kwietnia 2019

Newsroom

Popyt na detaliczne obligacje skarbowe ponownie przekroczył miliard

msd | 13 września 2018
Sierpniowa sprzedaż dłużnych papierów oszczędnościowych sięgnęła 1,04 mld zł. Po ośmiu miesiącach tego roku pobity został rekord pochodzący jeszcze z 2001 r.

Choć sierpniowa sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła o 49,8 mln zł w stosunku do lipca, to trzeci miesiąc z rzędu utrzymała się powyżej granicy 1 mld zł. To wydarzenie bez ewenementu, mające jednak swoje podstawy nie tyle w skromnej ofercie bankowych depozytów, co w propozycji Ministerstwa Finansów, które od października ubiegłego roku sprzedaje też regularnie obligacje o trzymiesięcznym horyzoncie (płaci za nie 1,5 proc. w skali roku).

Na 1,04 mld zł sprzedanych w sierpniu papierów oszczędnościowych, aż 445,9 mln zł przypadało właśnie na krótkoterminowy dług z trzymiesięcznym okresem spłaty. Jego sprzedaż pobiła więc lipcowy rekord na poziomie 399,4 mln zł. Wśród pozostałych obligacji wysokim zainteresowaniem cieszyły się także stałokuponowe dwulatki (272,7 mln zł) oraz czteroletnie papiery indeksowane wskaźnikiem inflacji (241 mln zł). Działające na tej samej zasadzie obligacje 10-letnie znalazły znacznie mniej nabywców (63,4 mln zł). Niezmiennie najmniejszym zainteresowaniem cieszył się dług trzyletni (18 mln zł) oraz dostępne wyłącznie dla uczestników programu Rodzina 500+ papiery sześcio- i 12-letnie (łącznie 2,3 mln zł).

Wśród 1,04 mld zł obligacji sprzedanych inwestorom detalicznym 281 mln zł przypadało na transakcje zamiany, w których obecnie istotny udział stanowić mogą wciąż relatywnie nowe papiery krótkoterminowe. Tymczasem napływ „świeżej” gotówki, czyli bez uwzględnienia transakcji zamiany wyniósł w sierpniu 762,3 mln zł i był identyczny jak w lipcu, ale i dalece niższy od stanu z czerwca (994,2 mln zł przy łącznej sprzedaży 1,18 mld zł), gdy przeprowadzono pilotażową emisję obligacji premiowych.

Po ośmiu miesiącach łączna sprzedaż detalicznych papierów oszczędnościowych wynosiła 7,9 mln zł i była nie tylko wyraźnie wyższa od – wysokiej – całorocznej sprzedaży z 2017 r. (6,9 mld zł), ale też wyższa od wynoszącego nieco ponad 7,5 mld zł rekordu, który pamięta jeszcze 2001 r. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje