wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Poręczyciele długu EuCO też się chcą restrukturyzować

msd | 29 listopada 2022
Wobec pięciu z sześciu spółek poręczających za obligacyjne zobowiązania EuCO otwarto postępowania o zatwierdzenie układu.

Uruchomione postępowania, będące w myśl przepisów najmniej sformalizowaną restrukturyzacją, obejmują pięć krajowych spółek zależnych EuCO, będących poręczycielami nieobsługiwanych obligacji EUC0423 (szósty poręczyciel jest spółką rumuńską).  

W połowie października EuCO nie wypłaciło obligatariuszom 1,4 mln zł odsetek i raty kapitałowej od obligacji EUC0423 o wartości nominalnej 17,2 mln zł. W tym samym czasie spółka przestała też obsługiwać zobowiązania kredytowe. Chwilę później złożyła do sądu wniosek o uruchomienie postępowania sanacyjnego, które zostało otwarte z końcem października.

Do tej pory EuCO informowało, że sanacja ma mu pozwolić na ustabilizowanie działalności operacyjnej i spłatę długu w ratach. Lecz częściowo mógłby on zostać objęty redukcją. Nadal jednak nie wiadomo, jaka część miałby w ogóle zostać objęta układem (co do zasady układ obejmuje dług niemający pokrycia w zabezpieczeniu).

Na zabezpieczenie papierów dłużnych EuCO składają się zastawy na jego akcjach, wierzytelnościach, rachunkach bankowych, a także na akcjach i udziałach podmiotów zależnych. Ponadto, na zabezpieczenie długu ustanowiono też poręczenia spółek zależnych, które razem z emitentem wystawiły oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Na koniec zawarto też umowę podporządkowania, która daje obligacjom i kredytowi w Santander Banku pierwszeństwo wobec pożyczki, jaką EuCO otrzymało od prezesa.

Przed październikowym zawieszeniem obrotu papiery EUC0423 wyceniano regularnie w okolicach 20-25 proc. nominału. 

Z publikowanych dotychczas przez EuCO informacji o otrzymanych żądaniach natychmiastowego wykupu długu wynika, że wśród inwestorów instytucjonalnych papiery odszkodowawczej spółki posiadały fundusze zarządzane przez Generali Investments TFI i Operę TFI, a także fundusz emerytalny Aegona. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium