czwartek, 18 października 2018

Newsroom

Postępowanie prospektowe MCI Capital zawieszone

msd | 07 sierpnia 2018
Trwające od listopada ubiegłego roku postępowanie w sprawie zatwierdzenia przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji zostało zawieszone po ośmiu miesiącach.

Przyjęty przez zarząd MCI Capital program ma wartość 150 mln zł, a wpływy z publicznych emisji obligacji miały sfinansować wykupy papierów dłużnych zapadających w II połowie tego roku (66 mln zł) oraz I połowie przyszłego roku (54,5 mln zł).

Spółka oficjalnie odmówiła komentarza. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu może zostać wznowione. Nie zostało ono bowiem umorzone, a zawieszone.

Dotychczas MCI Capital plasował obligacje w niepublicznych ofertach kierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Inwestorom detalicznym oferowano natomiast papiery funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, w którego subfunduszach MCI Capital jest głównym inwestorem. 

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji MCI Capital z terminami spłaty od grudnia tego roku do grudnia 2021 r. Dotychczas handlowano tylko czterema z nich, a w ostatnich transakcjach wyceniano papiery te nieco powyżej nominału. Ich płynność pozostaje jednak bardzo niska. Częściej do handlu dochodzi długiem MCI.PV FIZ, który wyceniany jest z kilkuprocentowym dyskontem (5,93-6,58 proc. rentowności brutto zależnie od serii).

W giełdowym obrocie spotkać też można obligacje MCI Management, głównego akcjonariusza MCI Capital.

 • MCI zainwestuje 140 mln zł

  15 października 2018
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI Capital posiada 95,9 proc. certyfikatów, kupi 51 proc. akcji spółki oferującej obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów.
  czytaj więcej
 • MCI Management chwilowo zasobne w gotówkę

  02 października 2018
  Na koniec I półrocza, a więc jeszcze przed rozliczeniem ogłoszonego 12 czerwca wezwania na akcje MCI Capital, spółka posiadała 188,9 mln zł środków pieniężnych. Pochodziły one jednak głównie z nowych długów, zaciągniętych na potrzeby sfinansowania wezwania.
  czytaj więcej
 • Niekorzystny dla MCI zwrot w sprawie JTT Computer

  19 września 2018
  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i zasądził MCI 2,2 mln zł wraz z odsetkami od skarbu państwa. Problem w tym, że spółka już kilka lat temu otrzymała z tego tyłu 46,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • MCI Capital miało 3,8 mln zł zysku netto w II kwartale

  04 września 2018
  Za sprawą znacznie niższych zysków z inwestycji wynik netto inwestycyjnego wehikułu spadł w II kwartale o 89,7 proc. rok do roku. Narastająco po sześciu miesiącach zysk netto MCI wciąż był znacznie lepszy niż rok wcześniej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje