wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Postępowanie prospektowe MCI Capital zawieszone

msd | 07 sierpnia 2018
Trwające od listopada ubiegłego roku postępowanie w sprawie zatwierdzenia przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji zostało zawieszone po ośmiu miesiącach.

Przyjęty przez zarząd MCI Capital program ma wartość 150 mln zł, a wpływy z publicznych emisji obligacji miały sfinansować wykupy papierów dłużnych zapadających w II połowie tego roku (66 mln zł) oraz I połowie przyszłego roku (54,5 mln zł).

Spółka oficjalnie odmówiła komentarza. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu może zostać wznowione. Nie zostało ono bowiem umorzone, a zawieszone.

Dotychczas MCI Capital plasował obligacje w niepublicznych ofertach kierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Inwestorom detalicznym oferowano natomiast papiery funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, w którego subfunduszach MCI Capital jest głównym inwestorem. 

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji MCI Capital z terminami spłaty od grudnia tego roku do grudnia 2021 r. Dotychczas handlowano tylko czterema z nich, a w ostatnich transakcjach wyceniano papiery te nieco powyżej nominału. Ich płynność pozostaje jednak bardzo niska. Częściej do handlu dochodzi długiem MCI.PV FIZ, który wyceniany jest z kilkuprocentowym dyskontem (5,93-6,58 proc. rentowności brutto zależnie od serii).

W giełdowym obrocie spotkać też można obligacje MCI Management, głównego akcjonariusza MCI Capital.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje