sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Postępowanie sanacyjne Kerdosu może zostać umorzone

msd | 23 stycznia 2017
PMR Restrukturyzacje, zarządca spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym, poinformował o wyznaczeniu rozprawy w sprawie umorzenia sanacji. Przyczyną ma być brak pieniędzy.

W zawiadomieniu sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy wskazano na art. 326 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie, z którym „sąd umarza postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem.”

Zgodnie z ustawą utrata zdolności do zaspokojenia zobowiązań ma występować, gdy opóźnienie przekracza 30 dni.

Termin rozprawy w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego wyznaczono na 14 marca. Na razie nie wiadomo czy inicjatorem umorzenia był zarządca. Nie wskazano także czy podobnego scenariusza spodziewać się można w przypadku Dayli, spółki zależnej Kerdosu, która również znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W listopadzie wierzyciele Kerdosu zobowiązali zarządcę do sporządzenia nowego planu restrukturyzacyjnego, który miał uwzględniać możliwość wydzierżawienia sieci drogerii Dayli. Plan miał opierać się między innymi o konwersję zobowiązań na akcje.

Zarówno Dayli, jak i Kerdos, są emitentami obligacji, których termin spłaty, przynajmniej w części, już minął. W obrocie na Catalyst wciąż znajdują się dwie emisje Kerdosu, ale obrót nimi jest zawieszony. 

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Kerdos Group

  04 września 2017
  Decyzja zapadała około pół roku po umorzeniu postępowania sanacyjnego, które rozpoczęło się jeszcze w maju 2016 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje