sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Postępowanie sanacyjne Kerdosu może zostać umorzone

msd | 23 stycznia 2017
PMR Restrukturyzacje, zarządca spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym, poinformował o wyznaczeniu rozprawy w sprawie umorzenia sanacji. Przyczyną ma być brak pieniędzy.

W zawiadomieniu sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy wskazano na art. 326 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie, z którym „sąd umarza postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem.”

Zgodnie z ustawą utrata zdolności do zaspokojenia zobowiązań ma występować, gdy opóźnienie przekracza 30 dni.

Termin rozprawy w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego wyznaczono na 14 marca. Na razie nie wiadomo czy inicjatorem umorzenia był zarządca. Nie wskazano także czy podobnego scenariusza spodziewać się można w przypadku Dayli, spółki zależnej Kerdosu, która również znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W listopadzie wierzyciele Kerdosu zobowiązali zarządcę do sporządzenia nowego planu restrukturyzacyjnego, który miał uwzględniać możliwość wydzierżawienia sieci drogerii Dayli. Plan miał opierać się między innymi o konwersję zobowiązań na akcje.

Zarówno Dayli, jak i Kerdos, są emitentami obligacji, których termin spłaty, przynajmniej w części, już minął. W obrocie na Catalyst wciąż znajdują się dwie emisje Kerdosu, ale obrót nimi jest zawieszony. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje