poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Powolne delewarowanie w Meyra Group

Emil Szweda, Obligacje.pl | 10 czerwca 2019
W II półroczu dług netto grupy obniżył się o 3,9 mln zł do 85,6 mln zł, a od połowy 2017 r. spadł o 20 proc. w relacji do kapitału własnego, ale wciąż jest dwa razy wyższy niż w 2014 r.

Można historię zadłużenia Meyra Group podzielić na dwa etapy. Między 2014 i 2017 rokiem stopniowo rosło w relacji do kapitału własnego (z 0,52x do 1,24x - kumulacja związana była ze sprzedażą spółek z grupy i wykazaną stratą), a od dwóch i pół roku stopniowo topnieje (do 1,03x na koniec 2018 roku). W liczbach bezwzględnych, dług netto od połowy 2017 r. stopniał o 6,6 mln zł do 85,6 mln zł, natomiast kapitał własny wzrósł z 74,6 mln zł do 82,9 mln zł czyli o 8,3 mln zł.

Postęp widać także w zmniejszeniu relacji dług netto / zysk operacyjny, która na koniec ub.r. wyniosła 2,84x, a prze rokiem było to 8,46x, ale wynika to przede wszystkim ze słabego roku 2017 (po części był on efektem sprzedaży spółek grupy ze stratą), co zaważyło także na spadku kapitału własnego i opisywanym wyżej wzroście wskaźnika zadłużenia). W ub.r. przychody grupy wzrosły z 280,7 mln zł do 304,5 mln zł, a zysk operacyjny z 27 tys. zł do 16,6 mln zł.

Jeśli szukać powodów do zmartwienia, to może nim być wysoki koszt odsetek netto (8,15 mln zł), który skonsumował połowę zysku operacyjnego. Przy czym przepływy operacyjne były dodatnie i sięgnęły 21 mln zł, podczas gdy zapłacone odsetki podliczono na 7,8 mln zł – w przepływach udział odsetek na ostateczny wynik jest mniejszy. Cóż jednak z tego, skoro saldo środków pieniężnych stopniało do 4,2 mln zł z 6,5 mln zł przed rokiem i 6 mln zł w czerwcu ub.r. Płynność gotówkowa grupy zajmującej się handlem sprzętem medycznym spadła poniżej 0,05, co jest najniższym poziomem od czasu obecności spółki (d. Medort) na Catalyst. Przed rokiem było to 0,1, a pół roku temu 0,07, ale historycznie wskaźnik płynności natychmiastowej sięgał 0,2-0,6, co bardziej przypominało książkowe wartości.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji grupy – papiery warte 14 mln zł zapadają w kwietniu przyszłego roku i od kolejnego okresu odsetkowego powiększą zobowiązania finansowe wpływając niekorzystnie na wskaźniki płynności. W transakcji z 29 maja (po publikacji raportu rocznego) obligacje Meyra Group wyceniono na 99,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Meyra Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje