piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Pozbud uplasował obligacje na 18 mln zł

msd | 26 maja 2021
Producent stolarki otworowej dokonał wstępnej alokacji wszystkich papierów dłużnych serii B oferowanych w ramach emisji obliczonej na 12-18 mln zł.

Nowy dług Pozbudu został przydzielony pod warunkiem otwarcia ewidencji, która do czasu rejestracji papierów w KDPW, prowadzona będzie przez agenta emisji.

Spółka na razie nie ujawnia warunków emisji uplasowanych papierów. W marcu Pozbud zapowiadał, że nowy dług będzie mieć czteroletni okres spłaty i zostanie zabezpieczony hipoteką na nieruchomościach, które na razie zabezpieczają kredyt w PKO BP. To właśnie na jego spłatę mają trafić wpływy z emisji obligacji.

Zgodę na przeprowadzenie przez Pozbud emisji nowych papierów dłużnych wydać musiał inny z kredytodawców spółki, SGB Bank.

Jak wcześniej informowano, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst, gdzie jej poprzednie papiery były notowane w latach 2015-2017. Pozbud spłacił je przed terminem, co sfinansował kredytem inwestycyjnym z SGB Banku.

Więcej wiadomości o Pozbud S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje