sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Compremum zapowiada wcześniejszy wykup obligacji

msd | 18 kwietnia 2023
Po sprzedaży spółki zależnej Compremum przedterminowo wykupi papiery dłużne POZ0325 o wartości nominalnej 18 mln zł.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji POZ0325 ustalono na 8 maja. Oprócz kapitału i odsetek do obligatariuszy trafi też 0,5 proc. premii z tytułu przedterminowego wykupu.

Przed weekendem Compremum informowało o sprzedaży spółki zależnej Fabryka Słonawy, która odpowiadała w grupie za segment stolarki otworowej. Jak wskazywaliśmy, spółka ta jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących zabezpieczenie hipoteczne papierów POZ0325. 

We wtorek rano obligacje Compremum wyceniane są z TKO na poziomie 98 proc. nominału, tj. 5,6 pkt proc. powyżej poniedziałkowego zamknięcia. 

Papiery POZ0325 oprocentowane są na stałe 5,5 pkt proc. Po ich wcześniejszej spłacie Compremum opuści rynek Catalyst.

Więcej wiadomości o Compremum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst