niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

PragmaGO przydzieliła publiczne obligacje za 17 mln zł

msd | 01 października 2021
Pomimo zbliżonych warunków i podobnej wartości oferty, popyt w drugiej publicznej emisji faktoringowej spółki okazał się o 60 proc. niższy niż poprzednio.

Warta 17 mln zł emisja przyciągnęła 404 inwestorów, których zapisy zostały zredukowane o 6,72 proc. Oznacza to, że łączny popyt wyniósł tym razem 18,22 mln zł (obliczenia własne) wobec 45,66 mln zł w kwietniowo-majowej emisji, gdy PragmaGO oferowała dług za 16 mln zł (redukcja wyniosła wówczas 64,96 proc.). 

Przy 404 inwestorach średni zapis w najnowszej ofercie wart był więc 45,1 tys. zł, tj. trzykrotnie mniej niż poprzednio. Wtedy bowiem w emisji udział wzięło 342 inwestorów, co oznaczało, że przeciętna wartość zlecenia nabycia długu Pragmy sięgała 133,5 tys. zł

We wrześniowej ofercie PragmaGO ponownie oferowała czteroletnie zabezpieczone papiery, ale z marżą obniżoną z 3,9 do 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Pochodzące z poprzedniej publicznej emisji obligacje PRF0525 wyceniane są przez sprzedającego na 100,42 proc. nominału (3,94 proc. rentowności).

Po przeprowadzeniu dwóch publicznych ofert aktualny prospekt pozwala Pragmie na pozyskanie jeszcze 67 mln zł. Lecz przy dotychczasowym tempie spółka może nie wykorzystać całego programu, ponieważ ważność prospektu wygasa już w styczniu.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje