niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

PragmaGO wyemituje pierwsze obligacje w euro

msd | 21 marca 2024
Faktoringowo-pożyczkowa spółka zaoferuje niezabezpieczone papiery dłużne o wartości do 3,5 mln euro.

Proponowane przez spółkę obligacje będą mieć trzyletnie okres spłaty i zmienny kupon, którego parametry nie zostały jeszcze ujawnione. 

Warta do 3,5 mln euro oferta adresowana będzie do inwestorów indywidualnych i zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum, ponieważ aktualny prospekt pozwala Pragmie wyłącznie na plasowanie długu w złotych. 

Publikację memorandum informacyjnego dla debiutanckiej emisji zapowiedziano na 2 kwietnia. Dzień później ruszy przyjmowanie zapisów.

Jeszcze w czwartek PragmaGO prawdopodobnie przekaże informację na temat wyników publicznej oferty obligacji do 25 mln zł, w której do środy proponowała trzyletnie papiery z 5,0 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Pragmy. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej niezabezpieczone papiery PRF0127, do których spółka płaci 5,15 pkt proc. marży, wyceniane są na 100,45 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje