niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Prezes Indosu kupuje obligacje spółki

msd | 19 maja 2017
Ireneusz Glenszczyk nabył za kwotę 100 tys. zł nominału wygasające w październiku tego roku papiery serii I.

W przekazanym zawiadomieniu wskazano, że do transakcji doszło w środę. Zapewne chodzi o czwartek, bo w środę nie handlowano papierami INS1017, a jedyna czwartkowa transakcja opiewała właśnie na 100 sztuk obligacji (nominał to 1 tys. zł).

Transakcję zrealizowano po cenie 100 proc. nominału, co przy 8,5-proc. kuponie i krótkim okresie do wykupu oznaczało 7,96 proc. rentowności brutto (6,14 proc. netto).

W obrocie na Catalyst znajdują się także trzyletnie papiery z terminem spłaty w listopadzie 2019 r., za które Indos płaci WIBOR 3M plus 4,6 pkt proc. marży. Po raz ostatni handlowano nimi we wtorek po 100 proc. nominału, ale aktualnie najlepsza oferta sprzedaży znajduje się na poziomie o 5 proc. wyższym. Zawarcie transakcji na tych warunkach oznaczałoby spadek rentowności z 6,25 do 4,14 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

 • Indos miał stratę w IV kwartale i całym 2017 r.

  15 lutego 2018
  Na skutek zawiązanych rezerw spółka zakończyła IV kwartał z 9,2 mln zł straty netto, a cały miniony rok z 6,3 mln zł straty. To zdarzenia niegotówkowe, a Indos zapewnia o braku ich znaczącego wpływu na płynność finansową. Jednak spółka znacznie się skurczyła.
  czytaj więcej
 • Giełda zawiesiła w czwartek obrót 28 seriami obligacji

  23 listopada 2017
  Chodzi o 27 serii obligacji komunalnych wyemitowanych przez osiem różnych jednostek samorządu terytorialnego oraz jedną serię korporacyjnych papierów Indosu.
  czytaj więcej
 • Indos z niższym zyskiem netto w III kw.

  17 listopada 2017
  W minionym kwartale spółka wykazała niespełna 1 mln zł zysku netto wobec 1,2 mln zł przed rokiem. Po dziewięciu miesiącach, mimo niższych przychodów, wciąż wykazuje wyższy wynik. Niewiele natomiast dowiemy się z jej bilansu i zupełnie nic z rachunku przepływów.
  czytaj więcej
 • Indos pozyskał 15 mln zł

  27 października 2017
  Spółka uplasowała w całości zapowiadaną trzy tygodnie temu prywatną emisję trzyletnich zabezpieczonych obligacji serii K1. Papiery trafią do obrotu na Catalyst.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje