sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Property Lease Fund składa zażalenie na decyzję sądu

msd | 09 czerwca 2017
Na wszelki wypadek, gdyby zażalenie na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu nie zostało uwzględnione, spółka złożyła też wniosek o otwarcie postanowienia sanacyjnego. Prokuratura sprawdza, czy w PLF naruszono prawo.

Rozpatrzenie wniosku o sanacje ma być wstrzymane do czasu wydania decyzji w sprawie zażalenia.

Zarząd wyraża nadzieję, że zażalenie wywiedzione przez spółkę zostanie w całości uwzględnione przez Sąd Okręgowy, a w konsekwencji wynegocjowany i przyjęty przez wierzycieli układ zostanie zatwierdzony przez sąd, jako rozwiązanie najbardziej korzystne dla obligatariuszy – podano w komunikacie PLF.

Odmowę zatwierdzenia układu częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym wrocławski sąd motywował tym, że „warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, w tym w szczególności dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zastrzeżenia”. W wydanym uzasadnieniu wskazano między innymi, że układ ma „jedynie charakter pozorny” i według sądu „przede wszystkim zabezpiecza interes dłużnika, natomiast jedynie w minimalnym i czysto hipotetycznym zakresie chroni interes wierzycieli, którzy przez kilka lat finansowali działalność spółki i jej prezesa”.

Na zażaleniach wniesionych do układu działania obligatariuszy PLF bynajmniej się nie kończą. Wybrani inwestorzy zdecydowali się także na poinformowanie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje