czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Przeciąga się zatwierdzenie układu PLF

msd | 01 lutego 2017
Obligatariusze Property Lease Fund muszą poczekać ponad miesiąc na kolejną rozprawę w sprawie zatwierdzenia układu.

Podczas wtorkowej rozprawy, odroczonej z grudnia na koniec stycznia, ponownie nie doszło do zatwierdzenia układu. Tym razem przyczyną miał być wniosek jednego z uczestników postępowania chcącego zająć dodatkowe stanowisko, do czego ma dojść w formie pisemnej.

Wcześniej, w grudniu, rozprawę odroczono z powodu zgłoszonych przez obligatariuszy zastrzeżeń przeciwko układowi.

Sam układ przyjęto w połowie listopada. Przewiduje on 28-proc. redukcję wierzytelności oraz umorzenie wszystkich odsetek. Pozostały do spłaty kapitał ma być wypłacany obligatariuszom w miesięcznych ratach pochodzących z wpływów otrzymanych przez spółkę rat leasingowych. Termin spłaty rat układowych rozpisano do 2046 r.

Realizacja układu może rozpocząć się dopiero po upływie trzech miesięcy karencji od dnia uprawomocnieni postanowienia sądu o zatwierdzenie układu, jeśli do niego dojdzie.

Układem objęci są właściciele czterech serii obligacji o wartości nominalnej 12,2 mln zł, których termin spłaty minął w ubiegłym roku.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje