sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Przeciąga się zatwierdzenie układu PLF

msd | 01 lutego 2017
Obligatariusze Property Lease Fund muszą poczekać ponad miesiąc na kolejną rozprawę w sprawie zatwierdzenia układu.

Podczas wtorkowej rozprawy, odroczonej z grudnia na koniec stycznia, ponownie nie doszło do zatwierdzenia układu. Tym razem przyczyną miał być wniosek jednego z uczestników postępowania chcącego zająć dodatkowe stanowisko, do czego ma dojść w formie pisemnej.

Wcześniej, w grudniu, rozprawę odroczono z powodu zgłoszonych przez obligatariuszy zastrzeżeń przeciwko układowi.

Sam układ przyjęto w połowie listopada. Przewiduje on 28-proc. redukcję wierzytelności oraz umorzenie wszystkich odsetek. Pozostały do spłaty kapitał ma być wypłacany obligatariuszom w miesięcznych ratach pochodzących z wpływów otrzymanych przez spółkę rat leasingowych. Termin spłaty rat układowych rozpisano do 2046 r.

Realizacja układu może rozpocząć się dopiero po upływie trzech miesięcy karencji od dnia uprawomocnieni postanowienia sądu o zatwierdzenie układu, jeśli do niego dojdzie.

Układem objęci są właściciele czterech serii obligacji o wartości nominalnej 12,2 mln zł, których termin spłaty minął w ubiegłym roku.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Wyjątkowo mało kłopotów na Catalyst

  04 lipca 2017
  Przez 12 ostatnich miesięcy spółki z Catalyst nie wykupiły obligacji korporacyjnych wartych 63 mln zł, co stanowiło rekordowo niskie 0,9 proc. zapadającego w tym czasie zadłużenia. Gdy już się zdarzają, problemy z wykupem dotyczą najmniejszych emisji, plasowanych wśród inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej
 • Property Lease Fund składa zażalenie na decyzję sądu

  09 czerwca 2017
  Na wszelki wypadek, gdyby zażalenie na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu nie zostało uwzględnione, spółka złożyła też wniosek o otwarcie postanowienia sanacyjnego. Prokuratura sprawdza, czy w PLF naruszono prawo.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Spada udział niewykupionych obligacji na Catalyst

  06 kwietnia 2017
  W okresie ostatnich 12 miesięcy udział niespłaconego zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych notowanych na GPW spadł do 2,7 proc. To jeden z najlepszych wyników ostatnich lat, a w perspektywie kolejnych kwartałów widać szansę na dalszą poprawę.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje