środa, 23 maja 2018

Newsroom

PZU wyemituje obligacje do 3 mld zł

msd | 15 marca 2017
Byłyby to papiery podporządkowane, które ubezpieczyciel chciałby uplasować na rynku krajowym lub międzynarodowym.

Emisja nastąpić ma w ramach oferty prywatnej. Na razie PZU zlecił organizatorom emisji – pięciu bankom – zbadanie popytu na rynku krajowym.

Wartość rozważanej emisji sięga 3 mld zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Ubezpieczyciel, wypuszczając papiery podporządkowane, podobnie jak w przypadku banków, będzie mógł zaliczyć wpływy z emisji do funduszy własnych.

Przeprowadzenie emisji obligacji jest uzależnione od warunków rynkowych i popytu na tego typu instrumenty – podano w komunikacie spółki.

Zgodę na przeprowadzenie emisji wyraziła rada nadzorcza PZU. Do czasu akceptacji wniosku zarządu publikacja informacji o ewentualnej emisji została opóźniona. To zgoła inna sytuacja względem tej z października 2015 r., gdy o uplasowaniu emisji Andrzej Klesyk, ówczesny prezes spółki, w pierwszej kolejności informował… na Twitterze.

Aktualnie PZU posiada jedną serię obligacji (wyemitowanych w dwóch transzach) wartych 850 mln euro. Pięcioletnie, wygasające w lipcu 2019 r., senioralne papiery oprocentowane są na 1,375 proc. rocznie. Są notowane na Catalyst, ale do transakcji nie dochodzi (nominał to 100 tys. euro).

Więcej wiadomości o PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje