piątek, 20 października 2017

Newsroom

PZU wyemituje obligacje do 3 mld zł

msd | 15 marca 2017
Byłyby to papiery podporządkowane, które ubezpieczyciel chciałby uplasować na rynku krajowym lub międzynarodowym.

Emisja nastąpić ma w ramach oferty prywatnej. Na razie PZU zlecił organizatorom emisji – pięciu bankom – zbadanie popytu na rynku krajowym.

Wartość rozważanej emisji sięga 3 mld zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Ubezpieczyciel, wypuszczając papiery podporządkowane, podobnie jak w przypadku banków, będzie mógł zaliczyć wpływy z emisji do funduszy własnych.

Przeprowadzenie emisji obligacji jest uzależnione od warunków rynkowych i popytu na tego typu instrumenty – podano w komunikacie spółki.

Zgodę na przeprowadzenie emisji wyraziła rada nadzorcza PZU. Do czasu akceptacji wniosku zarządu publikacja informacji o ewentualnej emisji została opóźniona. To zgoła inna sytuacja względem tej z października 2015 r., gdy o uplasowaniu emisji Andrzej Klesyk, ówczesny prezes spółki, w pierwszej kolejności informował… na Twitterze.

Aktualnie PZU posiada jedną serię obligacji (wyemitowanych w dwóch transzach) wartych 850 mln euro. Pięcioletnie, wygasające w lipcu 2019 r., senioralne papiery oprocentowane są na 1,375 proc. rocznie. Są notowane na Catalyst, ale do transakcji nie dochodzi (nominał to 100 tys. euro).

Więcej wiadomości o PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

 • Europejski Bank Inwestycyjny uplasował obligacje na 750 mln zł

  20 października 2017
  Bank wypuścił kolejną transzę obligacji oprocentowanych na stałe 2,25 proc., zapadających w maju 2021 r. Książkę popytu zdominowały fundusze emerytalne i bankowe departamenty skarbu.
  czytaj więcej
 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej
 • GetBack uplasował kolejne serie obligacji

  15 marca 2017
  W ramach prywatnych ofert windykacyjna spółka przydzieliła dwie serie papierów dłużnych o łącznej wartości 21 mln zł.
  czytaj więcej
 • Solidny popyt na detaliczne papiery skarbowe

  14 marca 2017
  Lutowa sprzedaż oferowanych przez Ministerstwo Finansów obligacji skarbu państwa wyniosła 427,8 mln zł. Znacznie rośnie zainteresowanie indeksowanymi wskaźnikiem inflacji papierami czteroletnimi. Nic nie jest jednak w stanie rozruszać sprzedaży obligacji rodzinnych.
  czytaj więcej

Emisje