czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

PZU zapowiada duże odpisy na Aliora i Pekao

msd | 26 sierpnia 2020
Utworzenie odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao obniży skonsolidowany zysk netto ubezpieczyciela przypisany właścicielom jednostki dominującej o około 827 mln zł w I półroczu.

Wśród utworzonych odpisów PZU wymienia: wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku (230 i 274 mln zł), wartość znaku towarowego oraz aktywa z tytułu relacji z klientami Alior Banku (161 mln zł) oraz wartość firmy z nabycia Banku Pekao (555 i 374 mln zł).

„Przeprowadzenie testów utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku S.A. oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao S.A. na dzień 30 czerwca br. wynika z działań podejmowanych przez banki w związku z pandemią COVID-19 i jej skutkami ekonomicznymi, w wyniku których spadły oczekiwane przepływy pieniężne z tytułu akcji posiadanych w Alior Banku S.A. oraz w Banku Pekao S.A” – wyjaśniono w komunikacie PZU.

Łącznie dokonane odpisy mają obniżyć skonsolidowany zysk netto przypisany właścicielom PZU o około 827 mln zł w I półroczu. W samym I kwartale tego roku wyniósł on 116 mln zł.

Za pakiet 31,9 proc. akcji Aliora ubezpieczyciel zapłacił prawie 2,3 mld zł, zaś obecnie jego giełdowa wartość to około 585 mln zł. Wydatki PZU poniesione na „repolonizację” Banku Pekao sięgnęły natomiast blisko 6,5 mld zł za 20 proc. akcji banku, które dziś warte są niewiele ponad 2,8 mld zł.

Publikację pełnego półrocznego sprawozdania PZU zapowiedziano na 10 września. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji PZU o wartości 2,25 mld zł z terminem spłaty w lipcu 2027 r. oraz opcją call dla ubezpieczyciela w 2022 r. Papiery oprocentowane są na 1,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a ich nominał to 100 tys. zł. W ostatniej transakcji wyceniano je na 100,85 proc., co daje 1,91 proc. rentowności brutto do wykupu (1,52 proc. rentowności od przedterminowego wykupu w 2022 r.). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej
 • Anwim debiutuje na Catalyst

  15 kwietnia 2021
  Za uplasowane w grudniu trzyletnie obligacje operator sieci stacji paliw pod marką Moya płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nadal chce zwiększyć udział w kapitale Netii

  15 kwietnia 2021
  Spółka jest gotować wydać do 515 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakup akcji Netii, w której kontroluje obecnie 66 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Best ma dosyć delewarowania; chce ruszyć na zakupy

  15 kwietnia 2021
  Dług netto windykacyjnej grupy spadł w ubiegłym roku o jedną czwartą, zatrzymując się poniżej 90 proc. jej kapitałów własnych. Po trzech latach przerwy, Best chce wrócić do zakupu portfeli wierzytelności, między innymi za pieniądze pochodzące z planowanych publicznych ofert obligacji.
  czytaj więcej

Emisje