czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Quercus otrzymał część należnych pieniędzy z obligacji GetBacku

msd | 16 kwietnia 2018
Windykator przelał w sumie 4,5 mln zł na wykup wartych 10 mln zł obligacji, których termin spłaty w porozumieniu z Quercus TFI przesunięto z 13 na 18 kwietnia.

Na rachunki Q1 FIZ oraz Quercus Absolute Return FIZ wpłynęło po 2,25 mln zł, wynika z komunikatu Quercus TFI. 

O częściowej spłacie zadłużenia ponownie poinformowało TFI, nie zaś sama spółka. 

Termin wykupu wartych 10 mln zł papierów przypadał w piątek, tymczasem o wyrażeniu zgody na kilkudniowe przesunięcie spłaty Quercus poinformował dopiero w poniedziałek rano, co przy obowiązku „niezwłocznej” publikacji informacji poufnych w sposób oczywisty rodzi pytanie kiedy faktycznie doszło do ustalenia nowego terminu wykupu. 

Inne pytanie, jakie sobie można postawić dotyczy tego, czy w związku z niedotrzymaniem lub przesunięciem terminu wykupu obligacji wobec Quercusa właściciele pozostałych serii długu zyskali prawo do żądania przedterminowej spłaty długu. Ogólnodostępne warunki emisji serii notowanych na Catalyst wskazują jednak, że na razie nie jest to możliwe. GetBack zastrzegł, że wartość niewykupionego w terminie lub postawionego w stan wymagalności zadłużenia – zależnie od serii – musi przekraczać 10-30 proc. kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta (w ostatnim sprawozdaniu GetBack raportował 566,7 mln zł skonsolidowanych kapitałów). 

W poniedziałek rano windykator informował o podjęciu negocjacji z PFR i PKO BP w sprawie finansowania do 250 mln zł. Obie instytucje natychmiast zdementowały te informacje. Giełda zawiesiła natomiast obrót akcjami i wszystkimi 27 seriami obligacji GetBacku, wskazując przy tym na „interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu”.

Tuż przed zawieszeniem najpłynniejsze papiery windykatora GBK0520 wyceniane były na niewiele powyżej jednej trzeciej nominału.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje