poniedziałek, 16 lipca 2018

Newsroom

Quercus otrzymał część należnych pieniędzy z obligacji GetBacku

msd | 16 kwietnia 2018
Windykator przelał w sumie 4,5 mln zł na wykup wartych 10 mln zł obligacji, których termin spłaty w porozumieniu z Quercus TFI przesunięto z 13 na 18 kwietnia.

Na rachunki Q1 FIZ oraz Quercus Absolute Return FIZ wpłynęło po 2,25 mln zł, wynika z komunikatu Quercus TFI. 

O częściowej spłacie zadłużenia ponownie poinformowało TFI, nie zaś sama spółka. 

Termin wykupu wartych 10 mln zł papierów przypadał w piątek, tymczasem o wyrażeniu zgody na kilkudniowe przesunięcie spłaty Quercus poinformował dopiero w poniedziałek rano, co przy obowiązku „niezwłocznej” publikacji informacji poufnych w sposób oczywisty rodzi pytanie kiedy faktycznie doszło do ustalenia nowego terminu wykupu. 

Inne pytanie, jakie sobie można postawić dotyczy tego, czy w związku z niedotrzymaniem lub przesunięciem terminu wykupu obligacji wobec Quercusa właściciele pozostałych serii długu zyskali prawo do żądania przedterminowej spłaty długu. Ogólnodostępne warunki emisji serii notowanych na Catalyst wskazują jednak, że na razie nie jest to możliwe. GetBack zastrzegł, że wartość niewykupionego w terminie lub postawionego w stan wymagalności zadłużenia – zależnie od serii – musi przekraczać 10-30 proc. kapitałów własnych grupy kapitałowej emitenta (w ostatnim sprawozdaniu GetBack raportował 566,7 mln zł skonsolidowanych kapitałów). 

W poniedziałek rano windykator informował o podjęciu negocjacji z PFR i PKO BP w sprawie finansowania do 250 mln zł. Obie instytucje natychmiast zdementowały te informacje. Giełda zawiesiła natomiast obrót akcjami i wszystkimi 27 seriami obligacji GetBacku, wskazując przy tym na „interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu”.

Tuż przed zawieszeniem najpłynniejsze papiery windykatora GBK0520 wyceniane były na niewiele powyżej jednej trzeciej nominału.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulatorów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje