wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

R.Power negocjuje dokapitalizowanie

msd | 24 stycznia 2023
Deweloper farm fotowoltaicznych zawarł term sheet z potencjalnym inwestorem, który może objąć nowe akcje spółki.

Spółka zawarła z potencjalnym inwestorem porozumienie gwarantujące mu wyłączność w prowadzeniu dalszych rozmów o objęciu nowych akcji. W wyniku objęcia potencjalnej emisji podmiot ten stałby się mniejszościowych akcjonariuszem R.Power.

„Środki pozyskane z nowej emisji akcji będą przeznaczone głównie na przyspieszenie kolejnej fazy rozwoju spółki w Polsce, jak i rozwoju grupy R.Power na innych rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy” – podano w komunikacie.

Jak zastrzeżono, podpisanie umowy inwestycyjnej uzależnione zostało od uzyskania zgody prezesa UOKiK na koncentrację.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji R.Power (cztery przed asymilacją) o łącznej wartości 305 mln zł i terminach spłaty określonych na czerwiec 2026 r. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży. Przy czym, do transakcji dochodzi tylko w przypadku papierów RPO0626, które wyceniane są na 98 proc. nominału.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst