sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

R.Power negocjuje dokapitalizowanie

msd | 24 stycznia 2023
Deweloper farm fotowoltaicznych zawarł term sheet z potencjalnym inwestorem, który może objąć nowe akcje spółki.

Spółka zawarła z potencjalnym inwestorem porozumienie gwarantujące mu wyłączność w prowadzeniu dalszych rozmów o objęciu nowych akcji. W wyniku objęcia potencjalnej emisji podmiot ten stałby się mniejszościowych akcjonariuszem R.Power.

„Środki pozyskane z nowej emisji akcji będą przeznaczone głównie na przyspieszenie kolejnej fazy rozwoju spółki w Polsce, jak i rozwoju grupy R.Power na innych rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy” – podano w komunikacie.

Jak zastrzeżono, podpisanie umowy inwestycyjnej uzależnione zostało od uzyskania zgody prezesa UOKiK na koncentrację.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji R.Power (cztery przed asymilacją) o łącznej wartości 305 mln zł i terminach spłaty określonych na czerwiec 2026 r. Spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży. Przy czym, do transakcji dochodzi tylko w przypadku papierów RPO0626, które wyceniane są na 98 proc. nominału.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

 • R.Power ze stratą, ale i mocniejszym bilansem

  01 września 2023
  Z powodu wysokiej kosztów finansowych producent energii słonecznej zamknął I półrocze z 77 mln zł skonsolidowanej straty netto. Po wartej 680 mln zł emisji akcji znacząco poprawiła się jednak jego struktura kapitałowa.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej
 • R.Power dostanie 150 mln euro od Funduszu Trójmorza

  10 lutego 2023
  Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) obejmie mniejszościowy pakiet akcji R.Power za 150 mln euro, zachowując opcje zwiększenia inwestycji o kolejnych 100 mln euro.
  czytaj więcej
 • Emisja R.Power dla EBOR-u trafiła na Catalyst

  04 listopada 2022
  Warte 80 mln zł zielone obligacje dewelopera farm fotowoltaicznych w całości trafiły na książkę Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst