czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Rada wierzycieli Kani musi zdecydować o dalszych losach restrukturyzacji

msd | 13 listopada 2019
Sąd daje radzie wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania czas do 2 grudnia na podjęcie decyzji w sprawie wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki.

Katowicki sąd chce by rada wierzycieli odniosła się do złożonego przez samą spółkę wniosku o umorzenie postępowania. Wniosek taki został złożony przez zarząd spółki (obecnie uchylony) jeszcze we wrześniu. 

We wniosku do sądu zarząd Kani wniósł o uchylenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy przedsiębiorstwa spółki na rzecz Cedrobu lub Tarczyńskiego.

Dwa tygodnie temu ZM Kania zawarły umowę dzierżawy z Cedrobem, za co spółka ma otrzymywać 300 tys. zł netto comiesięcznego czynszu. Jak wynika z wcześniejszych informacji, umowa ma obowiązywać przez 12 miesięcy. Cedrobowi ma zaś przysługiwać prawo pierwokupu w przypadku wszczęcia procedury sprzedaży przedmiotu dzierżawy.

Niedawno Mirosław Mozdżeń, zarządca Kani w przyspieszonym postępowaniu układowym, oznajmił, że nie widzi możliwości sporządzenia dla spółki planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności. 

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

  19 czerwca 2020
  Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.
  czytaj więcej
 • 528,5 mln zł ujemnych kapitałów własnych ZM Kania

  20 maja 2020
  Zobowiązania Zakładów to 855,7 mln zł przy ledwie 327,2 mln zł aktywów, ale i tego nie można być pewnym, ponieważ przygotowane przez zarządcę sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane przez biegłego. Żaden nie chcę się podjąć tego zadania.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

  23 marca 2020
  W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje