sobota, 25 stycznia 2020

Newsroom

Rada wierzycieli Kani musi zdecydować o dalszych losach restrukturyzacji

msd | 13 listopada 2019
Sąd daje radzie wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania czas do 2 grudnia na podjęcie decyzji w sprawie wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki.

Katowicki sąd chce by rada wierzycieli odniosła się do złożonego przez samą spółkę wniosku o umorzenie postępowania. Wniosek taki został złożony przez zarząd spółki (obecnie uchylony) jeszcze we wrześniu. 

We wniosku do sądu zarząd Kani wniósł o uchylenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy przedsiębiorstwa spółki na rzecz Cedrobu lub Tarczyńskiego.

Dwa tygodnie temu ZM Kania zawarły umowę dzierżawy z Cedrobem, za co spółka ma otrzymywać 300 tys. zł netto comiesięcznego czynszu. Jak wynika z wcześniejszych informacji, umowa ma obowiązywać przez 12 miesięcy. Cedrobowi ma zaś przysługiwać prawo pierwokupu w przypadku wszczęcia procedury sprzedaży przedmiotu dzierżawy.

Niedawno Mirosław Mozdżeń, zarządca Kani w przyspieszonym postępowaniu układowym, oznajmił, że nie widzi możliwości sporządzenia dla spółki planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności. 

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje