środa, 13 grudnia 2017

Newsroom

Raport DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst nie zwalniają tempa

DM Navigator | 06 kwietnia 2017
Wiodący deweloperzy z rynku Catalyst wykorzystują dobrą koniunkturę na rynku, poprawiając wolumeny sprzedaży i wyniki. Utrzymujące się pozytywne warunki makroekonomiczne wspierające popyt na mieszkania oraz duża aktualna i przygotowywana oferta deweloperów pozwalają sądzić, że w 2017 r. wyśrubują oni rekordy sprzedażowe, które przełożą się na rekordowe wyniki w latach 2017-2018.

Poprzedni rok był dla większości deweloperów bardzo udany. Sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna zaowocowała w 2016 r. wzrostem przekazań na całym rynku o 26,7 proc. r/r. Wśród analizowanych przez nas 13 deweloperów dynamika była jeszcze bardziej wyraźna, a wzrost wyniósł 39 proc. r/r, przy jednoczesnym wzroście przychodów z działalności deweloperskiej o 30 proc. r/r. Warto odnotować, że dwóch spośród analizowanych deweloperów zanotowało ponad trzycyfrowe wzrosty liczby przekazanych mieszkań r/r. Wysoką dynamikę rozwoju rynku obrazuje również liczba umów deweloperskich i przedwstępnych - analizowani deweloperzy w 2016 r. sprzedali o ponad 24 proc. więcej mieszkań niż w roku ubiegłym. Warto również wspomnieć, że w ubiegłym roku większość deweloperów zdecydowanie przekroczyła przyjęte cele sprzedażowe, co wskazuje, iż popyt na nowe mieszkania przerósł oczekiwania zarządów. Zakładamy, że w tym roku w analizowanej grupie nawet 10 deweloperów może osiągnąć sprzedaż na poziomie 1000 lokali rocznie. Dobry okres dla deweloperów znajduje również odbicie w realizowanych marżach brutto (średnia ok. 25 proc.) i netto ze sprzedaży (średnia ok. 15 proc.), które utrzymują się na wysokim poziomie. 

Dobre wyniki sprzedażowe wpłynęły na zwiększoną aktywność deweloperów mieszkaniowych w zakresie pozyskiwania środków na nowe projekty, w tym poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Analizowani deweloperzy wyemitowali w 2016 r. obligacje o wartości przekraczającej 800 mln zł, spłacając w tym czasie obligacje o wartości ok. 300 mln zł. Od 2012 r. spada poziom zadłużenia netto deweloperów – dzieje się tak za sprawą rosnących środków pieniężnych, których deweloperzy posiadali ponad 2,2 mld na koniec 2016 r. Deweloperzy akumulują nadwyżki, by móc szybko reagować na okazje inwestycyjne oraz nabywać grunty na realizację projektów.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach deweloperzy chętniej korzystają z finansowania poprzez emisje obligacji zastępując w dużym stopniu kredyty bankowe. Na koniec 2016 r. udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego deweloperów mieszkaniowych wynosił około 65 proc. Do końca 2017 r. analizowani deweloperzy zobowiązani są wykupić obligacje o łącznej wartości przekraczającej 340 mln zł. Spółki, chcąc utrzymać ambitne cele sprzedażowe z roku 2017 w następnych latach, będą chciały w naszej ocenie refinansować sporą część obligacji zapadających w 2017 r. oraz 2018 r.

Dodatkowo załączony raport zawiera analizę wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom SA, Atal SA, Developres sp. z o.o., Dom Development SA, J.W. Construction SA, LC Corp SA, Lokum Developer SA, Marvipol SA, Murapol SA, Polnord SA, Robyg SA, Ronson Europe NV, Vantage Development SA.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

  04 grudnia 2017
  W III kw. spółka zrefinansowała część obligacji złotowych obligacjami w euro, co pozwoliło jej ograniczyć średnie oprocentowanie obligacji do 4,9 proc. z 6,2 proc. w pierwszym półroczu. Capital Park planuje kolejne refinansowanie na kwotę 35-40 mln euro, co powinno pozwolić obniżyć koszt długu obligacyjnego do ok. 4,1 proc.
  czytaj więcej
 • Analiza i2 Development

  04 grudnia 2017
  Sytuacja bilansowa grupy i2 Development na 30 września 2017 roku wygląda poprawnie, zadłużenie ma przede wszystkim charakter długoterminowy, a sam wskaźnik zadłużenia znajduje się na poziomach akceptowalnych. Również i płynność wydaje się być w normie.
  czytaj więcej
 • Analiza Capital Service

  03 kwietnia 2017
  "Wprowadzone w marcu 2016 roku ograniczenia kosztów udzielanych pożyczek nie spowodowały spustoszenia w biznesie Capital Service. Grupa szybko wprowadziła do oferty nowe produkty, lepiej dopasowane do ograniczeń ustawowych."
  czytaj więcej
 • Analiza PCC Rokita

  27 marca 2017
  "Grupa przyzwyczaiła obligatariuszy do stabilności osiąganych wyników i rozsądnego zarządzania długiem czy płynnością. W 2016 roku dołożyła do tego niesamowity wzrost wyników finansowych, które pozwalają na spłatę długu w rekordowo krótkim czasie."
  czytaj więcej

Emisje