sobota, 22 września 2018

Newsroom

Raport DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst nie zwalniają tempa

DM Navigator | 06 kwietnia 2017
Wiodący deweloperzy z rynku Catalyst wykorzystują dobrą koniunkturę na rynku, poprawiając wolumeny sprzedaży i wyniki. Utrzymujące się pozytywne warunki makroekonomiczne wspierające popyt na mieszkania oraz duża aktualna i przygotowywana oferta deweloperów pozwalają sądzić, że w 2017 r. wyśrubują oni rekordy sprzedażowe, które przełożą się na rekordowe wyniki w latach 2017-2018.

Poprzedni rok był dla większości deweloperów bardzo udany. Sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna zaowocowała w 2016 r. wzrostem przekazań na całym rynku o 26,7 proc. r/r. Wśród analizowanych przez nas 13 deweloperów dynamika była jeszcze bardziej wyraźna, a wzrost wyniósł 39 proc. r/r, przy jednoczesnym wzroście przychodów z działalności deweloperskiej o 30 proc. r/r. Warto odnotować, że dwóch spośród analizowanych deweloperów zanotowało ponad trzycyfrowe wzrosty liczby przekazanych mieszkań r/r. Wysoką dynamikę rozwoju rynku obrazuje również liczba umów deweloperskich i przedwstępnych - analizowani deweloperzy w 2016 r. sprzedali o ponad 24 proc. więcej mieszkań niż w roku ubiegłym. Warto również wspomnieć, że w ubiegłym roku większość deweloperów zdecydowanie przekroczyła przyjęte cele sprzedażowe, co wskazuje, iż popyt na nowe mieszkania przerósł oczekiwania zarządów. Zakładamy, że w tym roku w analizowanej grupie nawet 10 deweloperów może osiągnąć sprzedaż na poziomie 1000 lokali rocznie. Dobry okres dla deweloperów znajduje również odbicie w realizowanych marżach brutto (średnia ok. 25 proc.) i netto ze sprzedaży (średnia ok. 15 proc.), które utrzymują się na wysokim poziomie. 

Dobre wyniki sprzedażowe wpłynęły na zwiększoną aktywność deweloperów mieszkaniowych w zakresie pozyskiwania środków na nowe projekty, w tym poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Analizowani deweloperzy wyemitowali w 2016 r. obligacje o wartości przekraczającej 800 mln zł, spłacając w tym czasie obligacje o wartości ok. 300 mln zł. Od 2012 r. spada poziom zadłużenia netto deweloperów – dzieje się tak za sprawą rosnących środków pieniężnych, których deweloperzy posiadali ponad 2,2 mld na koniec 2016 r. Deweloperzy akumulują nadwyżki, by móc szybko reagować na okazje inwestycyjne oraz nabywać grunty na realizację projektów.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach deweloperzy chętniej korzystają z finansowania poprzez emisje obligacji zastępując w dużym stopniu kredyty bankowe. Na koniec 2016 r. udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego deweloperów mieszkaniowych wynosił około 65 proc. Do końca 2017 r. analizowani deweloperzy zobowiązani są wykupić obligacje o łącznej wartości przekraczającej 340 mln zł. Spółki, chcąc utrzymać ambitne cele sprzedażowe z roku 2017 w następnych latach, będą chciały w naszej ocenie refinansować sporą część obligacji zapadających w 2017 r. oraz 2018 r.

Dodatkowo załączony raport zawiera analizę wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom SA, Atal SA, Developres sp. z o.o., Dom Development SA, J.W. Construction SA, LC Corp SA, Lokum Developer SA, Marvipol SA, Murapol SA, Polnord SA, Robyg SA, Ronson Europe NV, Vantage Development SA.

 • J.W. Construction pogłębiło stratę w II kwartale

  20 września 2018
  Deweloperska grupa zanotowała 21,1 mln zł straty operacyjnej w minionym kwartale, która po sześciu miesiącach urosła do 24,7 mln zł. Dzięki bieżącej sprzedaży dodatnie są natomiast przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Ronson wypłaci 9,8 mln zł dywidendy

  14 września 2018
  Akcjonariusze deweloperskiej spółki zatwierdzili wypłatę dywidendy. Zdecydowali też o przeniesieniu siedziby spółki do Polski.
  czytaj więcej
 • Wyższe zadłużenie Archicomu

  14 września 2018
  Ujemne przepływy operacyjne, wydatki inwestycyjne, zapłacone odsetki, czy wreszcie wypłata dywidendy – to wszystko czynniki, które przyczyniły się do wzrostu zadłużenia i spadku zasobów gotówkowych dewelopera w II kwartale. Jego sytuacja finansowa wciąż pozostała jednak stabilna.
  czytaj więcej
 • Vantage Development obniżył dług netto

  12 września 2018
  Solidne przepływy operacyjne w I półroczu pozwoliły deweloperowi na redukcję zadłużenia finansowego, skup akcji oraz wypłatę dywidendy. Osiągnięte zyski pozwoliły natomiast odbudować kapitały własne po transakcjach z akcjonariuszami.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje