wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

Redan wydłużył okres spłaty obligacji

msd | 18 lipca 2019
Dystrybutor odzieży porozumiał się z funduszem Mezzanine FIZAN w sprawie przesunięcia ostatecznego terminu wykupu długu z sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. oraz zmiany harmonogramu okresowej amortyzacji.

W porozumieniu z wierzycielem Redan przesunął termin ostatecznej spłaty obligacji serii F o 12 miesięcy. Ponadto strony ustaliły tez nowy harmonogram częściowego wykupu, w ten sposób, że spółka będzie spłacać po 100 tys. zł co miesiąc w 2019 r. Później Redan ma spłacać po 300 tys. zł miesięcznie, za wyjątkiem I kwartału 2020 r. i 2021 r., gdy okresowa amortyzacja wyniesie kolejno 50 tys. zł oraz 150 tys. zł. 

W ramach porozumienia z obligatariuszem zmieniono też wskaźniki finansowe, które Redan zobowiązany jest utrzymywać.

Objęte porozumieniem papiery dłużne serii F to warta 13 mln zł emisja z sierpnia 2018 r., którą w całości objął fundusz Mezzanine FIZAN, współzarządzany przez Noble Funds TFI oraz CVI DM.

Na koniec I kwartału zadłużenie Redanu wynikające z obligacji serii F wynosiło 12,7 mln zł. 

Papiery oprocentowane są na stałe 12 proc. w skali roku, a dodatkowo emitowano je z dyskontem (99 proc. nominału). Dług jest zabezpieczony poręczeniem odzieżowej spółki Top Secret, szeregiem zastawów na akcjach i udziałach podmiotów zależnych, a także na zapasach, znaku towarowym Top Secret oraz oświadczeniem emitenta i Top Secret o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Wpływy z emisji obligacji serii F trafiły przede wszystkim na refinansowanie zadłużenia oraz objęcie nowych akcji spółki TXM, w której Redan jest obecnie większościowym akcjonariuszem. Niedawno sąd otworzył wobec tej spółki postępowanie układowe.

Więcej wiadomości o Redan S.A.

 • Redan ponownie przesunął termin spłaty obligacji

  18 grudnia 2020
  W porozumieniu z wierzycielem spółka przesunęła ostateczny termin spłaty wartych około 11 mln zł papierów o dwa lata, do sierpnia 2023 r. Zmianie uległy też harmonogram okresowej amortyzacji i oprocentowanie.
  czytaj więcej
 • TXM wyemitował obligacje zamienne

  14 sierpnia 2018
  Odzieżowa spółka uplasowała warte 21 mln zł imienne papiery dłużne serii A zamienne na akcje serii H.
  czytaj więcej
 • Redan uplasował obligacje

  13 sierpnia 2018
  Odzieżowa spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości nominalnej 13 mln zł. Emisję objął w całości jeden inwestor.
  czytaj więcej
 • TXM i Redan chcą emitować obligacje

  14 czerwca 2018
  TXM chciałby wyemitować warte do 10,5 mln zł obligacje serii A zamienne na akcje. Planuje też osobną emisję akcji – wynika z projektów uchwał na najbliższe NWZ. Cześć emisji akcji dystrybutora taniej odzieży mógłby objąć Redan, ale wcześniej sam potrzebuje uplasować nowy dług.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje