wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

TXM i Redan chcą emitować obligacje

msd | 14 czerwca 2018
TXM chciałby wyemitować warte do 10,5 mln zł obligacje serii A zamienne na akcje. Planuje też osobną emisję akcji – wynika z projektów uchwał na najbliższe NWZ. Cześć emisji akcji dystrybutora taniej odzieży mógłby objąć Redan, ale wcześniej sam potrzebuje uplasować nowy dług.

Warte 10,5 mln zł papiery dłużne TXM będą oprocentowane na stałe 8 proc. w skali roku przy terminie spłaty nie dłuższym niż cztery lata. Wszystkie obligacje mogłyby zostać zamienione na warte 21 mln zł akcje przy cenie konwersji ustalonej na 2 zł. To zarazem nominał jednej akcji, czyli najniższa możliwa cena emisyjna, mimo że na zamknięciu środowej sesji płacono 1,2 zł za jeden walor TXM.

Spółce miałaby natomiast przysługiwać opcja wezwania obligatariuszy do przymusowej zamiany długu na akcje, gdyby średnioważona cena jej akcje z 60 sesji przekroczyła 2,8 zł.

Oprócz emisji obligacji zamiennych na akcje serii H spółka chce też emisji akcji serii G, która miałby jej przynieść do 8,6 mln zł wpływów brutto.

Uwzględniając wynik finansowy osiągnięty przez spółkę za rok obrotowy 2017 (36,6 mln zł skonsolidowanej straty – red.), spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych w celu szybszego osiągnięcia efektów programu naprawczego – napisano w uzasadnieniu do proponowanych uchwał.

Oferta obligacji zamiennych zostałaby przeprowadzona w trybie niepublicznym i byłyby to papiery imienne.

Zamiar głosowania za emisjami obligacji zamiennych i nowych akcji zgłosił Redan, największy akcjonariusz TXM (56,5 proc. udziału w kapitale i 68 proc. głosów na WZA). Jednocześnie Redan poinformował też o zamiarze objęcia akcji nowej emisji za kwotę 5-7 mln zł. Wcześniej jednak środki na ten cel sam musi pozyskać z emisji obligacji.

Zarząd prowadzi rozmowy z inwestorami rozważającymi możliwość objęciach dwuletnich obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł – poinformował Redan.

Sam Redan do objęcia nowych akcji TXM stawia jednak kilka warunków. Jednym z nich jest to, aby 21 Concordia 1, fundusz będący drugim największym akcjonariuszem TXM, przeznaczył co najmniej 20 mln zł na obligacje zamienne lub akcje nowej emisji spółki. 

Intencją Redanu, jak podaje spółka, jest sfinalizowanie wszystkich transakcji w lipcu tego roku.

Więcej wiadomości o Redan S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje