wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

TXM wyemitował obligacje zamienne

msd | 14 sierpnia 2018
Odzieżowa spółka uplasowała warte 21 mln zł imienne papiery dłużne serii A zamienne na akcje serii H.

Nowe papiery mają czteroletni okres spłaty i przez cały ten czas (z wyjątkiem ostatnich siedmiu dni) mogą podlegać zamianie na akcje. Nominał każdej obligacji wynosi 2 zł i po tej też cenie dług może być zamieniany na akcje w stosunku jeden do jednego.

Warunki emisji dają TXM prawo żądać od obligatariuszy dokonania przymusowej zamiany na akcje, jeśli średni ważony kurs akcje spółki z 60 dni przekroczy 2,8 zł.

Oprocentowanie ustalono na stałe 8 proc. w skali roku. Zapłata odsetek ma się jednak odbywać w drodze konwersji wierzytelności z tego tytułu na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego.

Emisja obligacji serii A została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów, którzy te obligacje objęli – poinformowało TXM.

W osobnych komunikatach poinformowano też, że TXM zawarło z bankami umowy zmieniające w zakresie kredytowania. Ponadto, spółka wyemitowała nowe akcje na rzecz Redanu, będącego jej największym akcjonariuszem. TXM otrzyma z tego tytułu 7,9 mln zł środków pieniężnych.

Sam Redan dzień wcześniej informował o uplasowaniu obligacji wartych 13 mln zł.

Więcej wiadomości o Redan S.A.

 • Redan ponownie przesunął termin spłaty obligacji

  18 grudnia 2020
  W porozumieniu z wierzycielem spółka przesunęła ostateczny termin spłaty wartych około 11 mln zł papierów o dwa lata, do sierpnia 2023 r. Zmianie uległy też harmonogram okresowej amortyzacji i oprocentowanie.
  czytaj więcej
 • Redan wydłużył okres spłaty obligacji

  18 lipca 2019
  Dystrybutor odzieży porozumiał się z funduszem Mezzanine FIZAN w sprawie przesunięcia ostatecznego terminu wykupu długu z sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. oraz zmiany harmonogramu okresowej amortyzacji.
  czytaj więcej
 • Redan uplasował obligacje

  13 sierpnia 2018
  Odzieżowa spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości nominalnej 13 mln zł. Emisję objął w całości jeden inwestor.
  czytaj więcej
 • TXM i Redan chcą emitować obligacje

  14 czerwca 2018
  TXM chciałby wyemitować warte do 10,5 mln zł obligacje serii A zamienne na akcje. Planuje też osobną emisję akcji – wynika z projektów uchwał na najbliższe NWZ. Cześć emisji akcji dystrybutora taniej odzieży mógłby objąć Redan, ale wcześniej sam potrzebuje uplasować nowy dług.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje