wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

Redan uplasował obligacje

msd | 13 sierpnia 2018
Odzieżowa spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości nominalnej 13 mln zł. Emisję objął w całości jeden inwestor.

Cenę emisyjną obligacji ustalono na 990 zł wobec nominału na poziomie 1 tys. zł. Okres spłaty to zaś dwa lata, ale co miesiąc (za wyjątkiem stycznia, lutego i marca 2019 r.) Redan zamierza prowadzić okresową amortyzację – każdorazowo po 200 obligacji, tj. około 1,5 proc. nominału.

Zabezpieczeniem długu są: poręczenie spółki zależnej Top Secret, oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji oraz szereg zastawów rejestrowych.

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Redan zamierza przeznaczyć na objęcie nowych akcji spółki zależnej TXM (7 mln zł), częściową spłatę kredytów bankowych (5 mln zł) oraz zabezpieczenie produktów pozabilansowych, jak akredytywy czy gwarancje (1 mln zł).

Nowe obligacje Redanu nie trafią na Catalyst. Są one w formie dokumentu, a emisję objął jeden inwestor. Wcześniej w czerwcu Redan informował, że ofertę obligacji skieruje do funduszu 21 Concordia 1, który jest drugim największym akcjonariuszem TXM.

Więcej wiadomości o Redan S.A.

 • Redan ponownie przesunął termin spłaty obligacji

  18 grudnia 2020
  W porozumieniu z wierzycielem spółka przesunęła ostateczny termin spłaty wartych około 11 mln zł papierów o dwa lata, do sierpnia 2023 r. Zmianie uległy też harmonogram okresowej amortyzacji i oprocentowanie.
  czytaj więcej
 • Redan wydłużył okres spłaty obligacji

  18 lipca 2019
  Dystrybutor odzieży porozumiał się z funduszem Mezzanine FIZAN w sprawie przesunięcia ostatecznego terminu wykupu długu z sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. oraz zmiany harmonogramu okresowej amortyzacji.
  czytaj więcej
 • TXM wyemitował obligacje zamienne

  14 sierpnia 2018
  Odzieżowa spółka uplasowała warte 21 mln zł imienne papiery dłużne serii A zamienne na akcje serii H.
  czytaj więcej
 • TXM i Redan chcą emitować obligacje

  14 czerwca 2018
  TXM chciałby wyemitować warte do 10,5 mln zł obligacje serii A zamienne na akcje. Planuje też osobną emisję akcji – wynika z projektów uchwał na najbliższe NWZ. Cześć emisji akcji dystrybutora taniej odzieży mógłby objąć Redan, ale wcześniej sam potrzebuje uplasować nowy dług.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje