czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Redan ponownie przesunął termin spłaty obligacji

msd | 18 grudnia 2020
W porozumieniu z wierzycielem spółka przesunęła ostateczny termin spłaty wartych około 11 mln zł papierów o dwa lata, do sierpnia 2023 r. Zmianie uległy też harmonogram okresowej amortyzacji i oprocentowanie.

Odzieżowa spółka porozumiała się obligatariuszem w sprawie kolejnego przełożenia ostatecznego terminu wykupu, tym razem do sierpnia 2023 r. Ponadto Redan ma dokonywać okresowej amortyzacji po 200-300 tys. zł miesięcznie, za wyjątkiem pierwszych kwartałów każdego kolejnego roku.

Tymczasem samo oprocentowanie obligacji zostało obniżone z 12 do 7 proc., z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich wskaźników finansowych kupon wzrośnie do 9 proc. Dodatkowe odsetki (ponad 7 proc.) byłyby jednak kumulowane i wymagalne dopiero w dniu wykupu długu.

W ramach negocjacji z obligatariuszem konieczne było wzmocnienie zabezpieczeń. Redan dodał cesję należności oraz poręczenie podmiotów trzecich.

Pierwotnie obligacje Redanu objął w całości fundusz Mzzanine FIZAN, którym współzarządzają CVI DM oraz Noble Funds TFI.

Notowany na GPW Redan zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży. Jest właścicielem znajdującej się w restrukturyzacji spółki-marki Top Secret, a także akcjonariuszem spółki TXM, która zawarła w tym roku układ z wierzycielami. 

Więcej wiadomości o Redan S.A.

 • Redan wydłużył okres spłaty obligacji

  18 lipca 2019
  Dystrybutor odzieży porozumiał się z funduszem Mezzanine FIZAN w sprawie przesunięcia ostatecznego terminu wykupu długu z sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. oraz zmiany harmonogramu okresowej amortyzacji.
  czytaj więcej
 • TXM wyemitował obligacje zamienne

  14 sierpnia 2018
  Odzieżowa spółka uplasowała warte 21 mln zł imienne papiery dłużne serii A zamienne na akcje serii H.
  czytaj więcej
 • Redan uplasował obligacje

  13 sierpnia 2018
  Odzieżowa spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości nominalnej 13 mln zł. Emisję objął w całości jeden inwestor.
  czytaj więcej
 • TXM i Redan chcą emitować obligacje

  14 czerwca 2018
  TXM chciałby wyemitować warte do 10,5 mln zł obligacje serii A zamienne na akcje. Planuje też osobną emisję akcji – wynika z projektów uchwał na najbliższe NWZ. Cześć emisji akcji dystrybutora taniej odzieży mógłby objąć Redan, ale wcześniej sam potrzebuje uplasować nowy dług.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium