sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Redzikowo wprowadziło kolejne obligacje na GPW

msd | 05 lutego 2024
Za wyemitowane pod koniec ubiegłego roku dziesięcioletnie papiery dłużne pomorska gmina zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 0,7 pkt proc. marży.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Gmina Redzikowo

Więcej wiadomości kategorii Catalyst