środa, 29 maja 2024

Newsroom

Rentier FIZ pozyskał 3,3 mln zł

msd | 13 stycznia 2023
Podczas grudniowo-styczniowej subskrypcji 22 inwestorów powierzyło Funduszowi Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 3,28 mln zł.

Wartość wyemitowanych przez fundusz certyfikatów jest niższa niż miesiąc wcześniej, gdy udało mu się zebrać 4,72 mln zł. Niemniej, wyniki grudniowo-styczniowej oferty Rentiera nadal przewyższają przeciętne rezultaty kilkunastu wcześniejszych publicznych emisji, prowadzonych na podstawie prospektu.

W sześciu dotychczasowych emisjach na podstawie obecnego prospektu Rentier FIZ pozyskał w sumie 12,78 mln zł. Zatwierdzony przez KNF dokument pozwala mu na przeprowadzenie jeszcze pięciu oferty, z czego najbliższa ma ruszyć 27 stycznia.

FDK Rentier FIZ to zarządzanych przez CVI DM i Noble Funds TFI fundusz wyspecjalizowany w obligacjach korporacyjnych, plasowanych głównie podczas bilateralnych ofert. Według ostatniej wyceny, datowanej na 31 grudnia, aktywa netto funduszu warte były 110,8 mln zł. 

W 2022 r. uczestnicy Rentiera osiągnęli 10,69 proc. dodatniej stopy zwrotu, co stawia fundusz w roli niekwestionowanego lidera wśród rozwiązania skoncentrowanych na korporacyjnym długu. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje