środa, 04 października 2023

Newsroom

Rentier pozyskał od inwestorów 10 mln zł

msd | 20 kwietnia 2023
Podczas marcowo-kwietniowej subskrypcji inwestorzy objęli certyfikaty Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ o wartości 9,99 mln zł.

Najnowsza emisja okazała się mniej owocna niż dwie poprzednie, które przyniosły funduszowi łącznie 35 mln zł wpływów. Tak czy inaczej, prawie 10 mln zł napływów, to nadal jeden z najlepszych wyników Rentiera, od kiedy prowadzi on publiczne oferty na podstawie prospektu. 

Aktualny prospekt pozwala Rentierowi na przeprowadzenie jeszcze dwóch emisji. Najbliższa z nich ruszy 27 kwietnia.

FDK Rentier FIZ jest publicznym zamkniętym funduszem, który specjalizuje się w długu prywatnym. Według ostatniej wyceny, datowanej na 20 marca, przez ostatnich 12 miesięcy zarobił on 12,92 proc., choć w ostatnim miesiącu zanotował 1,45 proc. straty. Fundusz dysponował wówczas 136,7 mln zł aktywów netto, a średnia ważona rentowność jego portfela wynosiła 13,47 proc.

Od najbliższego piątku aktywa funduszu obciążone będą wyższą opłatą za zarządzanie – 2,5 proc. wobec dotychczasowych 2,0 proc. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje