środa, 22 maja 2019

Newsroom

Robyg „rozważa” emisję obligacji

msd | 05 czerwca 2018
Rozważania spółki na temat potencjalnej emisji najpewniej można traktować jako zamiar. Robyg chce więc pozyskać 100 mln zł z oferty publicznej, ale przeznaczonej wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów.

Termin zapadalności obligacji serii PB ustalono na pięć lat, zaś ich oprocentowanie będzie zmienne, obliczane w oparciu o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie Robyg nie podaje. W poprzedniej emisji ustalono ją na 2,7 pkt proc.

Nowe obligacje miałyby zostać uplasowane w ramach programu do 400 mln zł, z którego w marcu deweloper pozyskał 300 mln zł.

Emisja papierów serii PB, podobnie jak poprzednio, przeprowadzona zostanie w trybie oferty publicznej, ale bez prospektu ani memorandum. Przeznaczona będzie zapewne dla inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE. Te bowiem nie mogą brać udziału w ofertach prywatnych spółek nienotowanych na GPW, czyli takich właśnie jak Robyg, który po zmianie właściciela został ściągnięty z parkietu.

Na Catalyst notowana jest marcowa emisja dewelopera oraz trzy starsze, które spółka na bieżąco skupuje lub przedterminowo spłaca. Ogółem po zmianie właściciela w Robygu trwa regularne refinansowanie obligacyjnego zadłużenia, między innymi dlatego, że w warunkach starszych serii obligacji znajdował się kowenant nakazujący notowanie akcji spółki na GPW.

Obligacjami Robygu do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje