poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Ronson uplasował nowe obligacje

msd | 01 lutego 2019
Deweloper pozyskał 32,32 mln zł z emisji czteroletnich zabezpieczonych papierów dłużnych, które po dwóch i trzech latach od przydziału będą podlegać okresowej amortyzacji.

Spółka nie informuje o wartości całej oferty. W listopadzie przedstawiciele Ronsona informowali, że rozważana wartość emisji to między 30 a 50 mln zł.

Wysokości marży wprawdzie nie została upubliczniona, ale z naszych informacji wynika, że nie uległa ona zmianie od poprzedniej emisji, zamkniętej w maju 2018 r. Wówczas za czteroletni dług Ronson oferował WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. Na ustępstwa spółka poszła natomiast w innych kwestiach. Tym razem bowiem obligacje mają zostać zabezpieczone hipoteką (do 150 proc. nominału), a dodatkowo do warunków emisji wprowadzono okresową amortyzację. Po dwóch i trzech latach od przydziału Ronson zobowiązany będzie do spłaty po 15 proc. pierwotnej wartości przydzielonego długu.

- Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną prywatną emisję obligacji, mimo obserwowanych zawirowań na krajowym rynku obligacji korporacyjnych na przestrzeni ostatniego roku. Odbieramy to jako potwierdzenie zaufania inwestorów do naszej spółki, jej zdrowego bilansu, konsekwentnie realizowanej strategii i przewidywalnych wyników finansowych – powiedział Rami Geris, wiceprezes i dyrektor finansowy Ronson Development, cytowany w komunikacie prasowym.

Tydzień temu deweloper wykupił warte 10 mln zł obligacje serii I. Kolejne w tym roku wykupy czekają go w kwietniu (dwie serie, łącznie na 25,5 mln zł), czerwcu (4,5 mln zł) oraz wrześniu (10 mln zł).

Na Catalyst notowanych jest łącznie dziewięć serii obligacji Ronsona z terminami spłaty do maja 2022 r. W znakomitej większości dług wyceniany jest na 100 proc. nominału i więcej. Najdłuższa seria RON0522 notowana była w czwartek po 100,2 proc., co oznacza 5,15 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje