piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Rosną przychody i zyski Kredyt Inkaso, ale nie kapitały własne

msd | 16 lipca 2019
Pomimo poprawy wyników całkowite dochody windykacyjnej grupy były ujemne w ubiegłym roku obrotowym, co oznaczało spadek kapitałów własnych i wzrost wskaźnika zadłużenia do poziomu wymagającego podniesienia marży dla niektórych obligacji. Kwestię płynności rozwiązano natomiast po dniu bilansowym.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje