środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

RPP podniosła stopy procentowe o 75 pb.

msd | 08 czerwca 2022
Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjną z 5,25 do 6,0 proc.

Tym razem Rada nie zaskoczyła rynku. Jak jednak zwracają uwagę ekonomiści z PKO BP, środowa decyzja prawdopodobnie nie kończy cyklu podwyżek. Natomiast zdaniem ekonomistów z Banku Pekao „można niemal w ciemno zakładać, że w lipcu stopy znów pójdą do góry”. Ich koledzy z ING Banku zakładają, że docelowo główna stopa procentowa sięgnie 8,5 porc.

Tymczasem rynek terminowy wycenia, że za miesiąc stawka WIBOR 3M sięgnie niemal 7,2 proc. wobec ponad 6,7 proc. obecnie. W okolicach początku września miałby się wspiąć w okolice 7,7 proc., by w trzech kolejnych miesiącach zyskać dodatkowe 0,2 pkt proc.

Od października ubiegłego roku, gdy stopa referencyjna sięgała 0,1 proc., Rada podnosiła stopy dziewięciokrotnie. Po raz pierwszy decyzja taka będzie mieć jednak bezpośrednie przełożenie na oprocentowanie obligacji detalicznych. Od czerwca w ofercie resortu finansów znajdują się bowiem 12- i 24-miesięczne papiery oszczędnościowe z comiesięcznymi kuponami opartymi o główną stopę NBP.

Oczekiwania dalszego wzrostu stawek WIBOR dają szansę na kontynuację wzrostu kuponów na obligacjach korporacyjnych, ponieważ znakomita większość notowanego na GPW długu firm oparta jest właśnie o zmienną stopę. Już teraz średnia i mediana oprocentowania złotowych korporatów to około 8,3 proc., a będzie znacznie więcej, gdy kolejne serie będą wchodzić w nowe okresy odsetkowe (większość zmiennoprocentowego długu opiera się o stawkę sześciomiesięczną). Jeśli wierzyć wycenom z rynku terminowego, kwestią kilku miesięcy może być, jak znakomita większość notowanego na Catalyst długu będzie płacić dwucyfrowe kupony, a wiele firm będzie musiało się zmierzyć z odsetkami sięgającymi po 13-14 proc. w skali roku.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst