niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Ruszają kolejne emisje obligacji Ghelamco Invest

msd | 06 lipca 2020
Jeszcze dziś deweloper skieruje wartą 40 mln zł ofertę do inwestorów instytucjonalnych. Oferty dla inwestorów indywidualnych zaplanowano zaś na 8-22 lipca.

Tym razem Ghelamco Invest chce pozyskać 135 mln zł w trzech publicznych prospektowych emisjach, z czego dwie zostaną zaadresowane do indywidualnych inwestorów. W tych ostatnich deweloper ponownie proponuje stałe 6,1 proc. odsetek w skali roku za 3,5-letni dług, który na żądanie emitenta będzie mógł ulec skróceniu o sześć lub 12 miesięcy. 

Kierowane do nieograniczonego grona inwestorów oferty ruszą w najbliższą środę (8 lipca) i potrwają do 22 lipca. Cena emisyjna papierów zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. Początkowo będzie to 99,88 zł za każdą obligację, a ponieważ odsetki naliczane będą od 15 lipca, to po tym dniu cena emisyjna zawierać będzie już narosły kupon (100,12 zł w ostatnim dniu przyjmowania zapisów).

Rozpoczęcie naliczania odsetek jeszcze w trakcie przyjmowania zapisów najpewniej nie jest zabiegiem przypadkowym. 15 lipca jest bowiem dniem emisji i pierwszym dniem odsetkowym dla uplasowanych niedawno papierów serii PPP1 i PPP2, także oprocentowanych na 6,1 proc. i wygasających 15 stycznia 2024 r., co potencjalnie będzie dawać spółce możliwość zasymilowania w przyszłości czterech serii obligacji. 

Przydział nowego długu zaplanowano na 24 lipca, zaś formalnie dzień emisji wypadać będzie 12 sierpnia. Osiem dni później papiery powinny trafić do giełdowego obrotu.

Zapisy na warte 45 mln zł papiery serii PPP3 przyjmować będą Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities, w których nie ustalono minimalnego progu wejścia. Oferta papierów serii PPP4 o wartości 50 mln zł prowadzona będzie zaś przez BM PKO BP, gdzie minimalna wartość zapisu wyniesie około 50 tys. zł (501 obligacji).

Tymczasem jeszcze w poniedziałek (dziś) między godziną 11 a 15 przeprowadzona zostanie oferta obligacji serii PPR o wartości 40 mln zł, której adresatem jest inwestor kwalifikowany. W tym przypadku Ghelamco Invest także zaoferuje 3,5-letni dług, ale ze zmiennym kuponem, wyliczanym według formuły WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Dodatkowo papiery plasowane będą po cenie równej 98 proc. nominału.

Wszystkie trzy serie obligacji oferowane są w ramach programu publicznych emisji obligacji do 350 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w lutym tego roku. W trzech dotychczasowych ofertach, prowadzonych na podstawie tego prospektu, Ghelamco pozyskało z 160 mln zł.

Jak zawsze, obligacje dewelopera zabezpieczone będą poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie aktywa grupy Ghelamco.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii zmiennokuponowych obligacji Ghelamco. Najdłuższe z nich, wygasające w czerwcu i październiku 2023 r., notowane są przy 4,7-5,1 proc. rentowności brutto.

Do obrotu nie trafiły jeszcze dwie ostatnie emisje stałokuponowego długu Ghelamco, pochodzącego z publicznych ofert o łącznej wartości 110 mln zł. Zgodnie z planem, mają one trafić do obrotu 22 lipca.

Naszym zdaniem

W poprzednich ofertach do 110 mln zł popyt na obligacje Ghelamco sięgnął 226 mln zł. Tym samym spółka kuje żelazo, póki gorące. Bez zbędnej zwłoki wychodzi na rynek z kolejnymi emisjami, tak by zagospodarować wysoki popyt z emisji zamkniętych przed tygodniem. Nie ma powodu, aby wątpić, że i tym razem deweloper osiągnie sukces. Przez kilka, kilkanaście ostatnich dni sytuacja rynkowa i kondycja samego dewelopera nie uległy zmianie na tyle, by wpłynąć na decyzje inwestorów.

Rynek w zasadzie już ocenił atrakcyjność oferowanego przez Ghelamco stałego kuponu, który przewyższa rentowność notowanych na Catalyst starszych emisji dewelopera o co najmniej 1 pkt proc. Jeśli natomiast szukać mankamentów na siłę, być może należałoby zwrócić uwagę na wyższą niż początkowo oczekiwano podaż jednakowych stałokuponowych obligacji od Ghelamco, co może lekko zawężać szanse na ewentualny zarobek podczas ich giełdowego debiutu. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje