środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Rynek obligacji podporządkowanych - raport DM NWAI

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 31 października 2017
Obligacje podporządkowane stają się coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskanie kapitału. Co ważne, ich konstrukcja pozwala instytucjom finansowym na poprawę wskaźników kapitałowych po względnie niskim koszcie.

Ostatnie lata, w których znacząco wzrosła wartość przeprowadzonych emisji obligacji podporządkowanych pokazuje, że inwestorzy chętnie sięgają po obligacje podporządkowane jako formę inwestycji kapitałowych. Obecna rzeczywistość rekordowo niskich stóp procentowych jest idealna, aby rozważyć pozyskanie kapitału w postaci długu podporządkowanego.

Emisja obligacji podporządkowanych pozwala instytucjom finansowym na osiągnięcie podobnych korzyści jak emisja akcji (poprawa wskaźników kapitałowych) przy uniknięciu niektórych negatywnych następstw zwiększenia liczby akcji. Przede wszystkim emisja obligacji podporządkowanych nie powoduje rozwodnienia akcjonariatu, które jest ogólnie niepożądane przez akcjonariuszy. Zwłaszcza znaczący akcjonariusze instytucji finansowej, która zmuszona by była do poprawy swoich współczynników kapitałowych, w przypadku emisji akcji musieliby wziąć udział w nowej emisji aby zachować swój aktualny udział w akcjonariacie. Obligacje podporządkowane pozwalają na uniknięcie tego problemu.

Ważnym argumentem działającym na korzyść obligacji podporządkowanych w porównani z akcjami jest mniej skomplikowana procedura przeprowadzenia emisji. Podwyższenie kapitału w ramach emisji akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a zmiany struktury akcjonariatu wymagają często decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie braku sprzeciwu co do zmiany struktury. Proces emisji akcji często jest więc dłuższy i bardziej skomplikowany niż proces emisji obligacji podporządkowanych.

Wprowadzenie do bilansu obligacji podporządkowanych, a więc dywersyfikacja źródeł finansowania działalności instytucji finansowej, wpływa korzystnie na stabilność bilansu. Odpowiedni podział źródeł finansowania pomiędzy depozyty, pożyczki z rynku międzybankowego, wpłaty od akcjonariuszy czy dług podporządkowany korzystnie wpływa na stabilność operacyjną instytucji finansowej i jej postrzeganie przez uczestników rynku.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Wyhamowanie dynamiki sprzedaży mieszkań – raport DM Navigator

  13 lipca 2018
  Pierwsza połowa 2018 r. to okres dalszej dobrej koniunktury na rodzimym rynku mieszkaniowym, choć można zaobserwować wyhamowanie sprzedaży wśród objętych raportem deweloperów. Analizowane spółki sprzedały w pierwszym półroczu 2018 r. ok. 11,8 tys. mieszkań, 2,2 proc. mniej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2017 r. był pod wieloma względami rekordowy, zatem biorąc pod uwagę wysoką bazę, spadek sprzedaży można uznać za symboliczny.
  czytaj więcej
 • Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

  09 lipca 2018
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kwartał 2018 roku.
  czytaj więcej
 • Analiza Echo Investment

  16 października 2017
  Grupa posiada odpowiednią płynność bieżącą, jednocześnie poprzez emisje obligacji pięcioletnich wydłuża terminy zapadalności zobowiązań. Generuje również zyski, które mogłyby pozwolić na spłatę w rozsądnym terminie posiadanych przez Echo zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • Hossa deweloperów dociera do granicy

  13 października 2017
  Liczba rozpoczynanych w Polsce budów przekroczyła właśnie 5 na tysiąc mieszkańców po raz pierwszy od początku transformacji. Przedmiotem obaw nie musi być skala, lecz może je budzić tempo wzrostu.
  czytaj więcej

Emisje