sobota, 22 września 2018

Newsroom

Rynek obligacji podporządkowanych - raport DM NWAI

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 31 października 2017
Obligacje podporządkowane stają się coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskanie kapitału. Co ważne, ich konstrukcja pozwala instytucjom finansowym na poprawę wskaźników kapitałowych po względnie niskim koszcie.

Ostatnie lata, w których znacząco wzrosła wartość przeprowadzonych emisji obligacji podporządkowanych pokazuje, że inwestorzy chętnie sięgają po obligacje podporządkowane jako formę inwestycji kapitałowych. Obecna rzeczywistość rekordowo niskich stóp procentowych jest idealna, aby rozważyć pozyskanie kapitału w postaci długu podporządkowanego.

Emisja obligacji podporządkowanych pozwala instytucjom finansowym na osiągnięcie podobnych korzyści jak emisja akcji (poprawa wskaźników kapitałowych) przy uniknięciu niektórych negatywnych następstw zwiększenia liczby akcji. Przede wszystkim emisja obligacji podporządkowanych nie powoduje rozwodnienia akcjonariatu, które jest ogólnie niepożądane przez akcjonariuszy. Zwłaszcza znaczący akcjonariusze instytucji finansowej, która zmuszona by była do poprawy swoich współczynników kapitałowych, w przypadku emisji akcji musieliby wziąć udział w nowej emisji aby zachować swój aktualny udział w akcjonariacie. Obligacje podporządkowane pozwalają na uniknięcie tego problemu.

Ważnym argumentem działającym na korzyść obligacji podporządkowanych w porównani z akcjami jest mniej skomplikowana procedura przeprowadzenia emisji. Podwyższenie kapitału w ramach emisji akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a zmiany struktury akcjonariatu wymagają często decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie braku sprzeciwu co do zmiany struktury. Proces emisji akcji często jest więc dłuższy i bardziej skomplikowany niż proces emisji obligacji podporządkowanych.

Wprowadzenie do bilansu obligacji podporządkowanych, a więc dywersyfikacja źródeł finansowania działalności instytucji finansowej, wpływa korzystnie na stabilność bilansu. Odpowiedni podział źródeł finansowania pomiędzy depozyty, pożyczki z rynku międzybankowego, wpłaty od akcjonariuszy czy dług podporządkowany korzystnie wpływa na stabilność operacyjną instytucji finansowej i jej postrzeganie przez uczestników rynku.

 • Idea Bank miał 404,6 mln zł straty netto w II kwartale

  21 września 2018
  Ogromna, ale i w większości oczekiwana strata, to pokłosie szeregu odpisów i rezerw. Bank zapowiada zyski w kolejnych okresach, co ma pomóc odbudować kapitałowe braki. Na przyszły rok zaplanowano też dokapitalizowanie przez głównego akcjonariusza.
  czytaj więcej
 • Odpisy w GNB jednak wyższe

  21 września 2018
  Nie 59,9 mln zł, a 100,3 mln zł wyniosą w II kwartale ujęte w jednostkowym sprawozdaniu Getin Noble Banku odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych.
  czytaj więcej
 • Spadek obrotów obligacjami firm

  10 września 2018
  Wartość sesyjnych obrotów korporacyjnym długiem spadła w sierpniu o 32,5 proc. m/m i 19,9 proc. r/r do 95,3 mln zł. Wciąż ponad połowę handlu stanowiły obligacje pochodzące z publicznych ofert prospektowych, kierowany głównie do inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej
 • Obligacje GNB znów kuszą rentownością na krótkim końcu

  07 września 2018
  Paradoksalnie średnia rentowność dwuletnich obligacji Getin Noble Banku jest wyższa niż sześcioletnich, co daje posiadaczom tych ostatnich możliwość arbitrażu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje