piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

S&P nadał rating debiutanckiej emisji euroobligacji Banku Pekao

msd | 15 listopada 2023
Inauguracyjna emisja czteroletnich nieuprzywilejowanych senioralnych euroobligacji Banku Pekao otrzymała ocenę „BBB” od agencji S&P Global Ratings.

Agencja potwierdziła długookresową ocenę banku na poziomie „BBB+”, podnosząc jej perspektywę ze stabilnej do pozytywnej. Równocześnie nadała nową ocenę „BBB” dla euroobligacji, jakie Pekao zamierza uplasować na dniach. 

Według ifre.com, bank planuje wyemitować czteroletnie euroobligacje z opcją spłaty po trzech latach. Będą to nieuprzywilejowane papiery senioralne, wchodzące w skład niedawno przyjętego programu EMTN o wartości do 5 mld euro.

Zważywszy, że nadany przez S&P rating emisji wskazuje na jej wymagalność 23 listopada 2027 r., można oczekiwać, że do emisji Pekao powinno dojść na dniach.

W miniony wtorek bank opublikował Sustainable Finance Framework, dokument określający metodę spożytkowania wpływów z emisji obligacji zielonych, zrównoważonych lub społecznych.

Wcześniej w tym roku Bank Pekao uplasował trzy serie senioralnego długu na polskim rynku, w tym dwie emisje papierów nieuprzywilejowanych i jedną uprzywilejowanych. 

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu Banku Pekao, w tym cztery z nich to papiery podporządkowane z lat 2017-2019. Najczęściej do transakcji dochodzi serią PEO1027, ponieważ w jej przypadku jednostkowy nominał wynosi tysiąc złotych (500 tys. zł dla sześciu pozostałych serii). Przy 1,52 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i już minionej opcji spłaty obligacje te kwotowane są w środę rano na 99,81/99,95 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst