czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

S&P nadała Krukowi rating BB-

msd | 13 marca 2023
Agencja przyznała windykatorowi długoterminową ocenę w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BB- z perspektywą stabilną. Mimo spekulacyjnego charakteru ratingu i spodziewanego wzrostu zadłużenia, S&P spodziewa się, że poziom zlewarowania pozostanie mocną stroną Kruka na tle europejskich konkurentów.

Zdaniem agencji, Kruk pozytywnie wyróżniał się poziomem dźwigni finansowej, ale chęć dalszego wzrostu przypłaci wzrostem ryzyka finansowego w najbliższych dwóch latach. S&P zakłada więc wzrost relacji długu do EBITDA gotówkowej w pobliże 3,0x do końca 2024 r.

„Oczekujemy, że profil finansowy Kruka osłabi się w najbliższych dwóch latach z powodu ambitnej strategii inwestycyjnej, ale nadal będzie wypadał dobrze w porównaniu do bardziej zlewarowanych porównywalnych podmiotów” – napisano w komunikacie S&P.

Zgodnie z oczekiwaniami agencji, pokrycie odsetek wynikiem EBITDA gotówkowa spadnie zaś w najbliższych latach do około 5x. Relacja długu do kapitałów wzrośnie zaś do 1,3x i – jak zauważa S&P – stanowić to będzie wyróżnik na tle konkurentów.

„Brak dużych zapadalności długu do 2027 r. wspiera naszą ocenę płynności Kruka. Największe zadłużenie spółki wygasać będzie w 2027 r. i nie spodziewamy się problemów z nim związanych, wziąwszy pod uwagę duży zapas czasu do refinansowania w razie potrzeby i mocną pozycję spółki na rynku długu oraz zdrowe relacje z lokalnymi bankami” – napisano także.

Pomimo trudniejszego otoczenia makro, S&P spodziewa się po Kruku stabilnych zysków i przepływów pieniężnych w najbliższym czasie, co ma odzwierciedlać perspektywa nadanego ratingu.

Jak wskazano, do obniżenia ratingu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy konieczne byłyby istotne opóźnienia w otrzymywanych spłatach, wysokie straty powodujące spadek rentowności i płynności Kruka. 

Agencja spodziewa się, że w średnim terminie rating Kruka może wzrosnąć, jeśli grupa zauważalnie zwiększy skalę działania, zachowując konserwatywne podejście do dźwigni finansowej.

W swoich założeniach S&P przyjęło, że w 2023 i 2024 r. Kruk zainwestuje po 1,8 mld zł w nowe wierzytelności. Tymczasem podczas piątkowej konferencji przedstawiciele spółki wskazywali natomiast, że planowane na ten rok nakłady powinny przekroczyć 2 mld zł. 

Zgodnie z założeniami agencji, Kruk dotrzyma wszystkich kowenantów zapisanych w warunkach emisji obligacji.

Otrzymany przez Kruka rating ma charakter tzw. oceny spekulacyjnej. Od obszaru, w którym uznano by ją za rating inwestycyjny, dzielą spółkę trzy oczka. 

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,555 mld zł. Debiutujące w poniedziałek papiery KR10228 (4 pkt proc. marży) wyceniane są na 99,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi