niedziela, 20 września 2020

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

msd | 19 czerwca 2020
Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.

Wierzyciele Zakładów Mięsnych Henryka Kania mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności do sędziego komisarza od momentu publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Na syndyka upadłych Zakładów Mięsny Henryk Kania sąd wyznaczył Bartosza Klepacza, a na sędziego komisarza Joannę Knast.

Razem z ogłoszeniem upadłości sąd zatwierdził warunki sprzedaży ZCP Kani na rzecz Cedrobu za cenę ustaloną na 100 mln zł netto. Transakcja nie obejmie jednak zobowiązań spółki.

Wniosek o ogłoszenie ZM Kania został złożony przez zarządcę spółki w grudniu ubiegłego roku, po tym jak sąd umorzył trwające sześć miesięcy postępowanie restrukturyzacyjne.

Wśród pozostawionych na lodzie wierzycieli Kani znajdują się także właściciele trzech serii obligacji o łącznej wartości 150,9 mln zł. Dwie z nich wprawdzie zabezpieczono, ale wyłącznie trzema siódemkami oraz poręczeniem Henryka Kani, które – jak pokazał czas – nie mają realnej wartości.

Prowizoryczne sprawozdanie ZM Kania wykazuje, że spółka ma 855,7 mln zł zobowiązań przy ledwie 327,2 mln zł aktywów. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje