sobota, 19 września 2020

Newsroom

Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne Vivid Games

msd | 12 maja 2020
Wobec bydgoskiego studia otwarto przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym, który obejmuje wyłącznie niespłacone przed tygodniem obligacje na 10,5 mln zł.

Na nadzorcę sądowego wyznaczono spółce doradcę restrukturyzacyjnego Radosława Małkiewicza, zaś kuratorem obligatariuszy został doradca restrukturyzacyjny Marcin Piech. 

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że Vivid Games spodziewa się otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w okolicach połowy maja, zaś przyjęcia i zatwierdzenia układu spółka oczekuje na trzeci kwartał tego roku. 

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego Vivid Games chce spłacić warte 10,5 mln zł obligacje w 12 równych kwartalnych ratach. 

Niespłacone w terminie papiery zabezpieczono zastawem na prawach do gry mobilnej, wekslem in blanco oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Ewentualne postępowania egzekucyjne dotyczące papierów dłużnych, jeśli jacyś obligatariusze takie wszczęli, zostały zawieszone z mocy prawa wraz z otwarciem restrukturyzacji.  

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje