czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Vivid Games przyspieszy ostatnią ratę układową

msd | 10 sierpnia 2023
Producent gier wypłaci za dwa tygodnie ostatnią ratę układową i tym samym zakończy spłatę wartych 10,5 mln zł obligacji VVD0520, które miały wygasać w maju 2020 r.

Bydgoska spółka przesunęła płatność 12. raty układowej z 21 września na 24 sierpnia. Do wierzycieli trafi 682,5 tys. zł plus odsetki wyliczane w oparciu o WIBOR 3M powiększony o 6 pkt proc. marży.

„Zapłata ostatniej raty układowej oznaczała będzie ostateczne zrealizowanie układu i wypełnienie zobowiązań wynikających z obligacji serii A” – podało Vivid Games.

Realizowany w latach 2021-2023 układ zakładał spłatę 100 proc. kapitału powiększonego o odsetki, wyliczane według tych samych warunków, jakie obowiązywały w trakcie życia obligacji.

Pierwotnie warte 10,5 mln zł obligacje VVD0520 miały wygasać w maju 2020 r., ale wobec nieudanej emisji refinansującej spółka zdecydowała o uruchomieniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Vivid Games będzie dopiero drugą spółką na rynku Catalyst, która spłaci w całości obligacje na mocy przepisów restrukturyzacyjnych obowiązujących od 2016 r. (pierwszą taką spółką było Synthaverse, d. Biomed-Lublin).

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium