środa, 28 września 2022

Newsroom

Vivid Games zapowiada przedterminową spłatę raty układowej

msd | 31 stycznia 2022
Bydgoski producent gier mobilnych przesunął kolejną płatność układową wobec obligatariuszy z 21 marca na 15 lutego.

Spółka przyspieszy szóstą ratę układową, która obejmuje 8,5 proc. kapitału (85 zł z każdej obligacji o wartości 1 tys. zł). Tym samym znajdzie się na półmetku spłat wobec obligatariuszy. 

Układ pomiędzy Vivid Games a obligatariuszami papierów wartych początkowo 10,5 mln zł stał się prawomocny w listopadzie 2020 r., pół roku po upływie terminu spłaty długu. Spółka zobowiązała się oddać inwestorom całość zaległości w 12 równych kwartalnych ratach. 

Obok częściowej spłaty kapitału spółka zobowiązana jest też wypłacać obligatariuszom kupony odsetkowe na pierwotnych zasadach, ustalonych jeszcze podczas emisji z 2017 r. Układowy dług oprocentowany jest więc na WIBOR 3M plus 6 pkt proc. marży.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium