czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Vivid Games analizuje wcześniejszą spłatę obligacji

msd | 11 października 2022
Wobec poprawy sytuacji finansowej bydgoskie studio rozważa przyspieszenie spłaty układowych papierów dłużnych o wartości 3,36 mln zł.

Po sprzedaży technologii Bidlogic, która umożliwia zarządzanie usługami mediacji reklamowej w aplikacjach mobilnych, Vivid Games zamknęło wrzesień z 7,9 mln zł przychodów oraz 4,4 mln zł zysku netto, a na rachunkach spółki znajdowało się ponad 6,2 mln zł środków pieniężnych. Niewykluczone, że część z nich trafi na przedpłatę obligacji.

- Jesteśmy obecnie w dużo lepszej sytuacji niż przed kilkoma miesiącami. Środki pozyskane ze sprzedaży Bidlogic zapewniają nam nie tylko większą stabilność finansową, ale również otwierają możliwości kolejnych inwestycji. Od kilku tygodni analizujemy różne scenariusze, uwzględniające zarówno przedterminową spłatę obligacji, jak i przyspieszenie prac nad nowym tytułem. Priorytetem jest obecnie zwiększenie dochodowości bieżącej działalności. Wybierzemy scenariusz, który to umożliwi w największym stopniu – powiedział Jarosław Wojczakowski, prezes Vivid Games, cytowany w komunikacie.

Po zrealizowaniu wrześniowej płatności kapitału z obligacji spółce pozostały do spłaty jeszcze cztery kwartalne raty układowe o łącznej wartości nominalnej 3,36 mln zł (plus odsetki).

W maju 2020 r. producentowi gier minął termin wykupu wartych 10,5 mln zł obligacji. Sześć miesięcy później uprawomocnił się układ częściowy, w którym Vivid Games zobowiązało się oddać obligatariuszom 100 proc. kapitału w 12 kwartalnych ratach razem z odsetkami naliczanymi według pierwotnych warunków (WIBOR 3M plus 6 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium